Kirlenmiş Sahalarda Çevresel Risk Değerlendirilmesi: Samsun Sahil Güvenlik Bölgesi Örneği


Creative Commons License

Yıldırım İ., Şimşek A., Bakan G.

13.ulusal/1.uluslararsı Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.532-537

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.532-537
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Yapılan bu çalışmada: Samsun Sahil Güvenlik Kıyı Bölgesinde kirlilik karakterizasyonunu

belirlemek amacıyla su ve sediman örnekleri alınmıştır. Ölçümler, seçilen altı ayrı istasyondan

alınan örneklerle yapılmıştır. Örneklerden üçü (1,2,3) dip tarama yapılan bölgeden diğer üçü

(4,5,6) ise dip tarama yapılmayan bölgeden alınmıştır. Yapılan su analizleri sonuçlarına göre;

Klorofil-a değerleri 0,342-0,663 mg/l arasında, Toplam Azot (TN) değerleri 0,850-1,716 mg/l

arasında ve Toplam Fosfor (TP) değerleri 0,01-0,07 mg/l arasında değişmektedir. Yapılan sediman

analizleri sonuçlarına göre ise % su içeriği değerleri 12,95-17,46 arasında, % organik madde

içeriği değerleri 0,86-3,89 arasında değişmektedir.

Sonuç olarak bu çalışmada, Samsun Sahil Güvenlik Kıyı Bölgesi su ve sediman ortamlarındaki

kirlilik incelemesi ve bu alanda çevresel risk değerlendirilmesi yapılabilmesi için ön analizler

yapılmıştır. Ayrıca tarama yapılan ve tarama yapılmayan iki alan arasındaki su ve sediman

karakterizasyonu karşılaştırılmıştır.