ANALYSIS OF THE LEVEL ACTIVITIES OF 6TH AND 7TH GRADE SOCIAL STUDIES LESSON WORKBOOKS MEET THE VALUES THAT ARE REQUIRED TO BE GIVEN DIRECTLY


BEKDEMİR Ü., IŞKIN P.

Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.4, pp.71-90, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.71-90
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Values education is one of the most important concepts, which is needed today and which it is thought will be needed in the future as well. It is witnessed that many of our values that have survived until today are now either forgotten or even altogether lost due in part to popular culture. The concept of values education has appeared so that such challenges can be done away with and the social values that have come down from past generations can be preserved and kept alive. The present study aims to investigate whether the 6th and 7th year Social Studies activities are adequate in provide the values that are to be directly taught. In this context, the activities in the 6th and 7th year Social Studies coursebooks were studied in terms of their adequacy in imparting the desired values. This study will contribute to the literature in this regard. The study made use of document analysis, one of the qualitative research methods. The study concludes that the activities for the two class groups are not fully adequate in imparting the desired values. As values mostly have an interpersonal dimension, drama and role-play could be suggested as appropriate techniques allowing learners to engage in interaction. is well known that individuals are more permanently influenced by what they see and experience rather than by what they are told. For this reason, pupils need to be presented with concrete experiences as opposed to solely paper-based and oral activities. In this way, all that is learnt can have a more lasting impact on the pupils, who can in turn further internalize the values taught
Değer eğitimi günümüzün ihtiyaç duymakta olduğu geleceğimizin de ihtiyaç duyacağının düşünüldüğü en önemli kavramlardan bir tanesidir. Geçmişten günümüze aktarılarak gelen pek çok değerimizin popüler kültürün de etkisiyle yozlaşmaya hatta yitirilmeye başlandığı görülmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması, toplumun geçmişten bugüne aktarılan değerlerini unutmaması ve koruyabilmesi için de değer eğitimi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler dersi 6. ve 7. sınıf seviyesinde verilen etkinliklerin doğrudan verilecek değerleri karşılamak noktasında yeterli olup olmadığının incelenmesidir. Bu kapsamda Sosyal Bilgiler 6. ve 7. sınıf öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler ve doğrudan verilecek olan değerler ele alınarak etkinliklerin bu değerleri vermek noktasında yeterli olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada nitel inceleme yöntemi olan doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda her iki sınıf düzeyinde yer alan etkinliklerin istenilen değerleri karşılamak noktasında tam olarak yeterli olamayacağı söylenebilir. Değerlerin daha çok kişiler arası ilişkilerle ortaya çıkan bir boyutunun olması nedeniyle öğrencilerin etkileşim halinde bulunabilecekleri drama ve rol oynama gibi yöntemlere daha çok başvurulması yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bireylerin duyduklarından ziyade gördükleri ve yaşadıklarının kendileri üzerinde daha kalıcı etkilere yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle kâğıt üzerinde veya sözlü şekillerde gerçekleştirilen etkinliklerden çok öğrencilere somut yaşantılar sunulması gerekmektedir. Bu sayede öğrenilenlerin öğrenci üzerinde kalıcı etkiler ortaya çıkarması ve öğrencilerin değerleri daha da içselleştirebilmesi sağlanacaktır