Sports Horse Horseshoe Practice Evaluation Scale


Creative Commons License

ÜN A. E., SAĞLAM K., BİRİCİK H. S.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.9, no.9, pp.1695-1699, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Accurate nail application to horses; It has an important place in horse welfare and performance. Inorder for horse welfare and performance to be carried out in a positive way, equine requires teamworkand knowledge. It is necessary to know and apply the standards that should be made and controlledby the horse owner, trainer, rider, caregiver and veterinarians within the team that is constantlyintertwined with horses in equestrian sports with live. Therefore, commercial enterprises thatequestrian sports recreation facilities available in the sport horse farrier horseshoe knife byapplications in Turkey are held at certain time intervals. It is to contribute to the academic studies ofhorse owners, trainers, riders, caregivers and veterinarians in order to ensure the standard of whetheror not horseshoes are applying horseshoes to sports horses in a healthy and correct manner.
Atlara doğru çakım uygulaması; at refahı ve performansında önemli bir yere sahiptir. At refahı veperformansının olumlu yönde yürütülebilmesi için atçılık ekip çalışmasından ve bilgisindengeçmektedir. Canlı ile yapılan binicilik sporunda atlarla sürekli iç içe olan ilgilenen ekip içerisinde atsahibi, antrenör, binici, bakıcı ve veteriner hekimler tarafından yapılması ve kontrol edilmesi gerekenstandartları bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de ticari rekreasyonişletmeleri olan binicilik kulüp tesislerinde bulunan spor atlarına nalbantlar tarafından nal çakımuygulaması belli zaman aralığında yapılmaktadır. Nalbantların spor atlarına nal çakım uygulamasınısağlıklı ve doğru bir şekilde uygulayıp uygulanmadığının standartlığını sağlayabilmek maksadı ile atsahibi, antrenör, binici, bakıcı ve veteriner hekimlerine spor atı nal çakım değerlendirme ölçeğiylebirlikte akademik çalışmalara katkı sağlamaktır.