Köpeklerde Helikobakter Enfeksiyonlarının 14C Üre Nefes Testi (14C UNT) ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Belirlenmesi ve Tedavisi


MERAL Y., GÖKALP G., UÇAK SEMİRGİN S., SÖĞÜT ÜNLÜ M.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.327-332, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

It was aimed to determine that if 14C UBT (14C Urea Breath Test) application as a "Gold Standard" in the human practice for diagnosing Helicobacter infections could also be used in an easy, practical, and a reliable method in the veterinary practice. Three groups were allocated in the study. Dogs (n=41) were detected as clinically healthy in their physical examinations were grouped as healthy (Group I). Dogs (n=32) had clinical symptoms of vomiting after feeding, anorexia, epigastric pain during abdominal palpation were grouped as diseased and these diseased dogs (Group II) that were treated grouped as treatment (n=32) (Group III). Helicobacter staining, Polymerase Chain Reaction (PCR) and 14C UBT were compared for diagnosis of Helicobacteriosis before and after therapy. Based on the results of the present study 14C UBT was found 2 times more reliable when compared to PCR and 65 times more reliable than Helicobacter staining technique. Sensitivity for 14C UBT, PCR and Helicobacter staining technique was found as 96.55%, 93.75%, and 59.38%, respectively. Moreover specificity of the 14C UBT, PCR and Helicobacter staining technique was detected as 97.73%, 97.56% and 92.68%, respectively. Consequently, it was thought that 14C UBT test could be used as a reliable method in veterinary practice
Çalışmamızda; insan hekimliği pratiğinde Helikobakter enfeksiyonlarının teşhisinde "Altın Standart" olarak tabir edilen ve başarıyla uygulanan 14C UNT (14C Üre Nefes Testi)'nin Veteriner Hekimlik pratiğinde de kolay, pratik ve güvenilir bir yöntem olarak uygulanabileceğini belirlemeyi amaçladık. Çalışmamız klinik muayenesinde sağlıklı olan köpekler (n=41) (Grup I), anoreksi, yemeği takiben kusma ve epigastric ağrı şikâyeti ile kliniğimize gelen helikobakter enfeksiyonlu köpekler (n=32) (Grup II) ve tedavi edilen bu helikobakter enfeksiyonlu köpekler (n=32) (Grup III) olmak üzere 3 grup oluşturuldu. Helikobakteriyosizin karşılaştırmalı tanısı için, Helikobakter boyama, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve 14C Üre Nefes Testi (14C UBT) tedavi öncesi ve tedavi sonrası köpeklere yapıldı. Çalışma sonucunda, 14C UNT'nin PZR'a göre 2 kat ve Helikobakter boyama yöntemine göre 65 kat daha güvenli bir tanı yöntemi olduğu bulundu. Sensitivite; 14C UNT'de %96.55, PZR'de %93.75 ve Helikobakter boyamada %59.38 bulunurken, spesifite sırasıyla; %97.73, %97.56 ve %92.68 olarak bulundu. Sonuç olarak, 14C UBT'nin Veteriner Hekimlik pratiğinde güvenli bir metod olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz