Elektrik alan seviyeleri ve Samsun örneğiTurk J Public Health 2018;16(2) 147Electric field levels and its evaluation from the view of public health: Samsun city center example


ENGİZ B. K.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.16, no.2, pp.141-156, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-156
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Objective:In parallel with technological developments, radio/TV transmitters, base stations, power lines, transformers, electrical household appliances and medical equipments have begun to take up more space in our daily lives, causing an increase in theelectromagnetic fields (EMF) in ourenvironments. Increasing demand for wireless systems hasfurther led to more exposure toEMFs. Therefore, a more comprehensive understanding of the potential health consequences of electromagnetic field exposurehasbecome ever more crucial.Method:In this study, short term electric field strength (E) measurements were takenin the İlkadım, Canik and Atakum districts ofSamsun province, at 152 different locations in the months of April, May and September in 2017. The measurements were taken using a PMM 8053 EMF meter. In order to determine the change in E levels within a day,a 24 hour long measurement was conducted atthe location where the highest average electric field strength (Eavg) was recorded. Results:The evaluation of Emeasurement results showedthat the highest maximum electric field strength (Emax) was4.75 V/m, and Eavgwas3.35 V/m. The differences between all Emaxand Eavgvalues recorded in thethree districts werestatistically significant at a 95% confidence level.Emaxs recorded in Ilkadim district showedlarger variability than the otherdistricts.It wasdetermined that at only 2% of the 152 measurement locations, Eavglevels werebetween 2V/m and 4V/m. The assessment of the 24 hour E measurements demonstratedthat the highest Evaluewas recorded between 12:00 and 17:59;when the base station was the most active. Furthermore, the mean E value measured during noon hours was58% higher than the value measured during night hours.Conclusions:Although the recorded E levels werebelow the limits determined by the ICNIRP and ICTA; it can be considered as high for countrieslike Switzerland and Italy where lower limits are enforced. Therefore, regular monitoring of E level exposureand keepingE levelswithin safe limits is recommended in order to protect public health.
Amaç:Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hayatımızda giderek daha fazla yer almaya başlayan radyo/televizyon vericileri, baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, elektrikli ev aletleri ve tıbbi cihazlar çevremizde elektromanyetik alana (EMA) neden olmaktadır. Kablosuz sistemlere olan talepteki hızlı artış maruz kalınan EMA seviyelerinin daha da artmasına yol açmıştır. Bu nedenle maruz kalınan elektromanyetik alan seviyelerinin belirlenmesi ve yaratabileceği olası sağlık sorunlarının izlenmesi önemli hale gelmiştir. Yöntem:Bu çalışmada Samsun ili İlkadım, Canik ve Atakum merkez ilçelerinde, 152 farklı konumda, 2017 yılı Nisan, Mayıs ve Eylül aylarında PMM 8053 EMA ölçer kullanılarak, kısa süreli elektrik alan şiddeti (E) ölçümleri gerçekleştirilmiştir.E seviyesinin gün içindeki değişimini belirlemek üzere en yüksek ortalama elektrik alan şiddetinin (Eort) kaydedildiği konumda bir gün boyunca (24 saat) E ölçümü yapılmıştır. Bulgular:E ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde maksimum elektrik alan şiddetinin (Emax) 4.75 V/m, Eort’un ise 3.35 V/m olduğu görülmüştür. Her üç ilçede kaydedilen Emaxve Eortdeğerleri arasındaki farkın %95 güvenle istatistiksel olarak anlamlı olduğu, İlkadım ilçesinde ölçülen Emaxdeğerlerinin daha geniş bir aralıkta dağıldığı belirlenmiştir. Ölçüm yapılan 152 konumun sadece %2’sinde ölçülen Eortdeğerinin 2V/m ile 4V/m arasında olduğu tespit edilmiştir. 24 saat süreli E ölçümü sonuçlarına göre; en yüksek E değeri baz istasyonunun en aktif biçimde kullanıldığı 12:00 ile 17:59 saatleri arasında kaydedilmiştir. Öğlen saatlerinde ölçülen ortalama E değerinin ise gece saatlerinde ölçülen değerden %58 fazla olduğu belirlenmiştir. Sonuç:Her ne kadar ölçülen E değerleri ICNIRP ve BTK tarafından belirlenen limitlerin altında olsa da; dahadüşük limitlerin uygulandığı İsviçre, İtalya gibi ülkeler için yüksek sayılabilir. Bu nedenle maruz kalınan E seviyelerinin düzenli aralıklarla ölçülmesi, izlenmesi ve halk sağlığını tehdit etmeyecek seviyelerde tutulması önerilir.