THE SIGNIFICANCE OF THE OFFENSE OF NOT SUBMITTING BOOKS AND DOCUMENTS AND OF PROCEDURAL NOTIFICATION BY MAIL – IN THE LIGHT OF JURISDICTIONS-


BOSTAN D.

Vergi Sorunları Dergisi, vol.45, no.405, pp.42-54, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 405
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Vergi Sorunları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.42-54
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The crime of not presenting the books and documents regulated in the Tax Procedure Law No. 213, in other words concealment, is important in terms of determining the tax receivables used by the state as an income item in carrying out its public activities, preventing tax evasion and ensuring transparency in the taxation process. After the elements of the crime of concealment, which are frequently encountered by taxpayers and legal practitioners in practice, are discussed in general terms, the violations of the legislation at the notification stage in terms of the formation of the aforementioned crime are explained with examples and case law.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen defter ve belgeleri ibraz etmeme diğer adıyla gizleme suçu, devletin kamusal faaliyetlerini yü- rütmekte gelir kalemi olarak kullandığı vergi ala- caklarının tespiti, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve vergilendirme sürecinde şeffaflığın sağlanması bakımından önem arz eder. Uygulamada mükel- lefler ve hukuk uygulayıcılarının sıkça karşılaştığı gizleme suçunun unsurları genel manada ele alın- dıktan sonra mezkûr suçun oluşması bakımından tebligat aşamasındaki mevzuata aykırılıklar ör- neklerle ve içtihatlarla izah edilmiştir.