Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması Comparing perceptions of the new primary school curriculum with the former curriculum


GELEN İ., Necla B.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM YÖNETIMI / EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE, vol.13, no.3, pp.457-476, 2007 (Peer-Reviewed Journal)