Factors Affecting to Allocation in Plants


KORKMAZ H., ALKAN S.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.4, pp.23-32, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Allocation is the sharing of resources (energy, biomass, nutrients, etc.) between organs in order to fulfill the growth, survival and reproductive functions of organisms. Plants try to be successful by developing an optimal pattern of resource sharing (allocation) with the influence of highly variable ecological factors and plantrelated internal factors (genetic, ontogenic, age, lifeform, etc.). For this reason, plants have formed very different allocation patterns that allow them to survive in evolutionary processes
Allokasyon organizmaların büyüme, hayatta kalma ve üreme fonksiyonlarını yerine getirmek üzere, kaynakları (enerji, biyomas, besin elementleri, vs.) organları arasında paylaştırmasıdır. Bitkiler oldukça değişkenlik gösteren ekolojik faktörler ve bitkiye bağlı içsel faktörlerin (genetik, ontogenik, yaş, yaşam formu, vs.) etkisiyle, optimal bir kaynak paylaşım (allokasyon) modeli geliştirerek başarılı olmaya çalışırlar. Bu nedenle bitkiler evolusyonel süreçler içinde, hayatta kalmalarını sağlayan birbirinden oldukça farklı allokasyon modelleri oluşturmuşlardır