A Critical Look at Political Discourses in Children's and Adolescent Literature


Aytekin H.

Turkish Studies - Social Sciences , vol.11, pp.49-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Yazarlar, içinde yaşadıkları toplumun bir parçasıdır. Kendilerini o toplumun yaşantısından, kültüründen, sosyal ve siyasi ortamlarından ayrı göremezler. Bu bakımdan siyaset ile edebiyat arasında bir ilişkinin varlığını yadsımak da doğru olmayacaktır. Zira her yazarın bir dünya görüşü, siyasi bir tarafı vardır. Toplumda yaşanan olaylara bu görüş penceresinden bakarlar ve topluma bu doğrultuda yön vermeye çalışırlar. Ancak burada yazar, kendi ideolojisini empoze etmeye çalışırken sanatı bir yana bırakmamalıdır. Herkesin yazarı olma kaygısı içinde olmalıdır. Okuyucu kitlesi çocuk veya genç olsun, yazarlar, hedef kitlenin ilgi ve beklentilerine uygun konulara daha bir özenle yer vermelidirler. İdeolojik eserler, başka görüşlere açık olmadığı için okuyucuyu güdüler ve onları tek yanlı, siyasi bir tavır takınmaya iterler. Bu da dogmatik insan tipini doğurur. Yazarlar, bu gibi tehlikeleri göz önüne alarak yazmak zorundadırlar. Önyargıdan ve güdümlü bir edebiyattan uzak yazarlar topluma mal olmuş yazarlardır. Yazarın düşüncesi hiçbir şekilde edebiyatın önünde yer almamalıdır. Çalışmamızda sınırlı sayıda ele aldığımız eserlerde bu konular eleştirel bir gözle irdelenmiştir.