Determination of Hydrophobicity, Bile and pH Tolerances of Potential Probiotics Isolated From Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)


IŞIL DİDİNEN B., ÇİFTCİ A., MORSÜMBÜL E.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.29, no.1, pp.5-11, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-11
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, bacterial isolates from the intestines of rainbow trout were investigated for in vitro antagonistic effects against Lactococcus garvieae, hydrophobicity, bile salts and low pH conditions. For this purpose, bacteria were isolated from the intestines of 20 healthy rainbow trout (250g). Antagonistic activities of 157 bacterial isolates against L. garvieae by Agar Well Diffusion method. Four isolates showed antagonistic effect against L. garviea in vitro. Phenotypic characteristics of antagonistic strains were determined by conventional tests, API 20 NE and API STREP test kits. For molecular identification, L. garvieae specific PCR and 16S rRNA gene sequence analysis were used. As a result of the study, candidate probiotic strains, Aeromonas sobria (TUB / 2013 / L63), Bacillus sp. (TUB / 2013 / L97) and L. garvieae (TUB / 2013 / L32) were found hydrophobic (ability to bind to intestinal epithelial cells), bile salts and low pH conditions (ability of the fish to survive in the digestive system).
Bu çalışmada, gökkuşağı alabalıklarının bağırsaklarından izole edilen bakterilerin, Lactococcus garvieae’ye karşı in vitro antagonsitik etkileri, hidrofobisiteleri, safra tuzlarına ve düşük pH şartlarına töleransları araştırıldı. Bu amaçla sağlıklı 20 adet gökkuşağı alabalığının (250 g) bağırsaklarından bakterilerilerin izolasyonu yapıldı. İzole edilen 157 adet bakterinin Agar Kuyu Difüzyon yöntemi kullanılarak L. garvieae’ya karşı antagonistik aktiviteleri belirlendi. Dört izolat L. garviea’ye karşı in vitro antagonistik etki gösterdi. Antagonistik suşların fenotipik özelliklerinin saptanmasında geleneksel testler, API 20 NE ve API STREP test kitleri; moleküler identifiksyon için, L. garvieae spesifik PCR ve 16S rRNA gen sekans analizi kullanıldı. Çalışmanın sonucunda, aday probiyotik suşlar, Aeromonas sobria (TUB/2013/L63), Bacillus sp. (TUB/2013/L97) ve L.garvieae (TUB/2013/L32) hidrofobik (bağırsak epitel hücrelerine tutunma kabiliyetinde), safra tuzlarına ve düşük pH şartlarına(balığın sindirim sisteminde hayatta kalma özelliğinde) töleranslı bulundu.