Microbiological characteristics of dental units compressed air


BODRUMLU E.

Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.4, no.3, pp.114-118, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.114-118
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The accumulation of condensate in a compressed air tank and its connected air lines during periods of inactivity would allow the bacterial contaminants. The degree of risk of cross-contamination from units with compressed air may cause the disease. Therefore, this study was aimed that examined the presence of microbial contaminants in air-water syringes of dental units at Faculty of Dentistry in Ankara at the beginning and end of the working time. Material and Method: Airline samples were collected from two-way syringe lines of units from different dental operatories at dental faculty at the beginning and end of the working time. To quantitate the microbial populations present in the air lines, the air was compressed into petri dish containing sheep blood agarfrom air-water syringes at 20 seconds. In negative control group, we used petri dish containing sheep blood agar that we were not compress the air. Air samples were incubated at 37 C° for 48 hours. These progresses were used for 56 dental units at the beginning and end of the working time. Results: All the air samples that we taken were positive for bacterial contaminants. When air samples were collected early in the morning and end of the day, bacteria were isolated from all the samples which were collected at the morning on the other hand we examined, the isolation of bacteria were decreased that collected at the end of day. Conclusion: The results suggest that airlines of the dental units will have bacteria present.
Amaç: Kullanılmayan süreç zarfında hava tankında ve buraya bağlı hava yollarında mikroorganizmaların üremesi görülebilmektedir. Ünitlerde kullanılan havanın çapraz kontaminasyon oluşturma riski, hastalıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, Ankara'da bulunan bir Diş Hekimliği Fakültesinin dental ünitlerinde kullanılan hava-su spreylerindeki iş günü başlangıcında ve sonunda mikrobiyal bulaşma miktarının incelenmesi amaçlandı. Materyal ve Yöntem: Bu çalışmada fakültenin değişik katlarındaki farklı kliniklerindeki diş ünitleri, rastgele olacak şekilde seçildi. Seçilen ünitlerin hava-su şırıngalarından haftanın ilk çalışma günü başlangıcında ve sonunda olmak üzere hava örnekleri alındı. Havanın mikrobiyal kolonizasyonunun değerlendirilmesi amacıyla, koyun kanlı ağar içeren petri içerisine 20 saniye süreyle hava-su şırıngasından hava sıkıldı. Negatif kontrol grubu olarak da, hava sıkılmamış koyun kanlı ağar içeren besiyeri kullanıldı. Hava numuneleri, 48 saat 37 °C' de inkübe edildi. Bu işlemler, çalışma günü başlangıcında ve sonunda olmak üzere 56 ünite uygulandı. Bulgular: Alınan tüm hava örnekleri, bakteriyel açıdan kontamine bulundu. Çalışmamızda sabahın erken saatlerinde ve gün sonunda toplanan hava örneklerinde, sabah alınan örneklerin tümünde bakteri izole edilmesine karşılık; gün sonunda alınanlarda, bakteri izolasyonunun düştüğü tespit edildi. Sonuç: Bu bulgular, dental ünitlerin hava yollarında bakterilerin bulunabileceğini göstermektedir.