The determination of the most reliable ageing method for the rudd (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) population in Lake Ladik, Samsun, Turkey


YAZICI R., YILMAZ S., YAZICIOĞLU O., POLAT N.

Su Ürünleri Dergisi, vol.31, no.1, pp.27-33, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Su Ürünleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-33
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Ages estimated from scales, vertebrae, opercles, utricular (lapillus) and lagenar (asteriscus) otoliths of 260 rudd (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) specimens captured from Lake Ladik in February and March 2010 were compared to determine the most reliable ageing method. Three readings were made for each bony structure by one reader. Mean ages were determined for all bony structures and precision of ages obtained from multiple readings was evaluated calculating percent agreement (PA), average percent error (APE) and coefficient of variation (CV). Due to the highest PA (71.71 %) and the lowest APE (2.71 %) and CV (3.56 %) values, it was concluded that lapillus is the most reliable bony structure for age determination in Lake Ladik population of this species. When lapillus ages were compared with other bony structures, the highest precision was found between lapillus and asteriscus age readings
Ladik Gölü'nden Şubat-Mart 2010 tarihlerinde yakalanan 260 adet kızılkanat balığı (Scardinius erythrophthalmus L., 1758) bireyinde pul, omur, operkül, utrikular (lapillus) ve lagenar (asteriskus) otolitlerden okunan yaşlar en güvenilir yaş tayini yönteminin belirlenmesi amacıyla karşılaştırılmıştır. Her bir kemiksi yapı için bir okuyucu tarafından üç okuma yapılmıştır. Tüm kemiksi yapılar için ortalama yaş bulunmuş ve tekrarlı okumalarda elde edilen yaş verilerinin uyumu yüzde uyum (YU), ortalama yüzde hata (OYH) ve değişim katsayısı (DK) hesaplamalarıyla değerlendirilmiştir. En yüksek YU (% 71.71), en düşük OYH (% 2.71) ve DK (% 3.56) değerinden dolayı, türün Ladik Gölü populasyonunda yaş tayini için en güvenilir kemiksi yapının lapillus olduğu sonucuna varılmıştır. Lapillus yaşları diğer kemiksi yapılarla kıyaslandığında, en yüksek uyumun lapillus-asteriskus yaş okumaları arasında olduğu gözlenmiştir