Determination of physico-chemical and nutrient element content of soils formed under semihumid ecological environment


Creative Commons License

AYDIN A., DENGİZ O.

Akademik Ziraat Dergisi, vol.8, no.2, pp.301-312, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29278/azd.538555
  • Journal Name: Akademik Ziraat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.301-312
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to determine some physical, chemical properties and nutrient element content of agricultural soils which cover about 397.28 ha and includes 1523 parcels of Seyitali, Kaya, Idrisli, Muhsinli, Beykoy and Çayirli neighborhoods located at Kavak district in the south of Samsun province and to create their distribution maps using interpolation models in CBS medium. The average annual temperature is 10.2 °C and the annual average rainfall is 512.5 mm. According to Newhall simulation model, soil temperature and moisture regimes are Mesic and Typic Xeric, respectively. Total 233 soil samples coordinated were collected from soil surface (0-20 cm) and subsurface (20-40 cm) using 200m x 200m grit system in agricultural fields. Physical (soil texture), chemical (pH, EC, CaCO3 and OM), and nutrient elements (TN, Ca, Mg, K, P, Na, Fe, Cu, Zn and Mn) analysis were done. According to results, all agricultural soils are non-saline and their reaction varied from neutral to slightly alkaline. While lime content has between low and medium level, OM and zinc values were determined generally sufficient. In addition, total nitrogen, Mg, P, Fe and Mn were determined in sufficient level. In addition, in order to make suitable fertilization and land management practices, distribution maps of all these parameters were generated using suitable interpolation model.
Bu çalışma ile Samsun ilinin güneyinde bulunanKavak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Seyitali,Kaya, İdrisli, Muhsinli, Beyköy ve Çayırlımahallelerine ait toplam 1523 parselden oluşan ve397.3 ha alan kaplayan tarım arazilerin bazı fiziksel,kimyasal ve verimlilik özelliklerinin belirlenmesi ileCBS yardımıyla farklı enterpolasyon modellerkullanarak 14 farklı parametre açısından dağılımharitalarının hazırlanması amaçlanmıştır. Alanınyıllık ortalama sıcaklık 10.2 °C ve yıllık ortalamayağış miktarı da 512.5 mm’dir. Newhall simülasyonmodeline göre, toprak sıcaklık rejimi Mesic ve topraknem rejimi ise Typic Xeric olarak belirlenmiştir.Çalışma sahasından 200m x 200m aralıklarlaoluşturulan grit sistemden yüzey (0-20 cm) ve yüzeyaltı (20-40 cm) toplam 233 adet yer koordinatlarıölçülerek toprak örnekleri alınmıştır. Laboratuvaragetirilen topraklar, pH, EC, CaCO3, OM, N, Ca, Mg, K, P,Na, Fe, Cu, Zn ve Mn analizleri yapılmıştır. Analizsonuçlarına göre, toprakların tamamı tuzsuz, pHdeğerleri ise nötr-hafif alkali arasında değişmektedir.Kireç içerikleri az ve orta düzeylerde, OM ve çinkoise genel olarak yeterli olarak belirlenmiştir. Ayrıca,toplam azot, magnezyum, fosfor, demir ve manganyeterli düzeyde bulunmuştur. Ayrıca, uygungübreleme ve arazi yönetimi pratikleri için uygunenterplasyon model kullanılarak bu parametrelerindağılım haritalarının oluşturulmuştur.