Türkiye’nin Çankırı İli’nde Avlanan Bazı Tatlı Su Balıklarında Endoparazitlerin Araştırılması


Dede E., Pekmezci G. Z., Yücesan B., Özkan Ö.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.2, pp.157-161, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada 2021 yılında Çankırı il sınırlarını içerisindeki 9 farklı istasyondan avlanan 37 adet tatlı su balık türünün (20 Cyprinus carpio, 7 Capoeta tinca, 5 Squalius cephalaus, 5 Alburnus spp.) sindirim sistemi parazitler yönünden incelenmiştir. Bulunan helmintlerin morfolojik teşhisi yapılmış ve enfeksiyon parametreleri hesaplanmıştır. Parazitolojik incelemesi yapılan 37 balığın 9 (%24,32)’unun sindirim kanalında en az bir tür olmak üzere nematod parazitler toplanmıştır. Pseudocapillaria tomentosa (2), Rhabdochona gnedini (11), R. denudata (7) ve Rhabdochona spp. (4) olmak üzere 24 adet nematod türü morfolojik olarak teşhis edilmiştir. İncelenen toplam 20 C. carpio’ nun %15 (3/20)’inde, 7 C. tinca’nın %42,9 (3/7)’unda, 5 S. cephalus’un %40 (2/5)’ında ve 5 Alburnus spp.’ un %20 (1/5)’sinde nematod parazitler saptanmıştır.
Bu çalışmada parazitolojik muayenesi yapılan balıklardan C. carpio türünde Rhabdochona spp. ve P. tomentosa; S. cephalaus’ da R. gnedini ve R. denudata; C. tinca’da R. gnedini ve R. denudata ile Alburnus spp.’ da R. gnedini türleri bulunmuştur. Bu araştırma ile Türkiye’de ilk kez R. gnedini türü rapor edilmiştir. Ayrıca, bu parazit türü Türkiye balık parazit faunası için yeni bir kayıttır.