A THEORICAL APPROACH TO THE TURKISH STORY AND NOVEL OF THE REPUBLIC ERA WITH ITS GUIDELINES (1923- 1939)


ÇALIŞKAN A.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.18, pp.365-485, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The stage following the periods of Tanzimat (Reforms), Servet-i Fünun (the Wealth of Sciences), Fecr-i Âtî (the Dawn of Future) ve Millî Edebiyat (National Literature) is the Turkish Literature of Republican Era. The Republican era shows great innovation, wealth and diversity in the field of art and literature as in every field. The Turkish Literature of Republican Era is the last stage of Turkish Literature developed from the founding of the Republic of Turkey to today. Firstly, brief information was given about ‘Turkish Literature of Republican Era (1923-1939)’ and ‘the Characteristics of Turkish Literature of the Republican Era’ were listed in case of substances with its main lines. After that, It has been entered to the main topic articled ‘A Theorical Approach to the Turkish Story and Novel of the Republic Era with Its Guidelines (1923-1939)’. The subject, respectively, 'a-The Features of Turkish Story and Novel of Republican Era (1923-1939)', 'b- The Classification of Turkish Story and Novel of Republican Era', ‘ba-Turkish Story and Novel of Ataturk’s Period (1923-1939)', 'baa-The Characteristics of Turkish Story and Novel of Ataturk's Period' and 'bab- Representatives of the Turkish Story and Novel of Ataturk's Period' were dealt with, and each was supported by a convincing literature. Although the Turkish story and novel of the Republic era have owed a lot to the story and novel of the previous period and its theorical struction, they have made as reformatting and continued their development within the frame of a new paradigma which are effected the event, personal staff, the perceptions of time and space and point of views. Therefore, in the early years, the story and novel of this period that the previous generation of writers were active, have continued most clearly to the West its development in the context of a new thesis of the period. As a reflection of mobility in the political and social life of this era, it has also emerged certain generations, as in other literary genres. As it is in other literary genres of this period, Turkish story and novel of the Repuplican Era is reminiscent of a story and a novel forest with many writers, countless subjects and themes. However, this period is not a completely consumed and resolved field, although many studies on Turkish story and novel. In this article, it were investigated the 1923- 1939 years of the Turkish story and novel of Republic period, that is, the Turkish story and novel of Atatürk period from the theoretical perspective in generations.
Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın Tanzimat, Servet-i Fünûn,Fecr-i Âtî ve Millî Edebiyat devirlerinin ardından gelen evresi iseCumhuriyet Devri Türk Edebiyatı’dır. Cumhuriyet devri her sahadaolduğu gibi sanat ve edebiyat alanında da büyük yenilik, zenginlik veçeşitlilik gösterir. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı’nınTürkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren günümüze kadargelişen en son evresidir. İlk olarak, ‘Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı(1923-1939)’ hakkında kısa bilgi verilmiş ve ‘Cumhuriyet Devri TürkEdebiyatının Özellikleri’ anahatları ile maddeler halinde sıralanmıştır.Bundan sonra, ‘Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Hikâye veRomanına Teorik Bir Yaklaşım (1923-1939)’ adlı asıl konuya girilmiştir.Konu sırasıyla, ‘a-Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanının Özellikleri(1923-1939)’, ‘b-Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve RomanınınSınıflandırılması’, ‘ba-Atatürk Devri Türk Hikâye ve Romanı (1923-1939)’, ‘baa-Atatürk Devri Türk Hikâye ve Romanının Özellikleri’ ve ‘bab-AtatürkDevri Türk Hikâye ve Romanının Temsilcileri’ anahatları ile ele alınmış veher biri ikna edici literatür ile desteklenmiştir.Cumhuriyet devri Türk hikâye ve romanı, daha önceki devir hikâyeve romanı ile onun kuramsal yapısına çok şey borçlu olmasına rağmen,olay, şahıs kadrosu, zaman ve mekân algıları ile bakış açılarını derindenetkileyen yeni bir paradigma çerçevesinde yeniden formatlanarakoluşturulmuş ve gelişimini sürdürmüştür. Bu nedenle, başlangıçyıllarında önceki nesil yazarlarının etkin olduğu bu devir hikâye veromanı, dönemin yeni tezleri bağlamında Batı’ya alabildiğine açık birbiçimde gelişimini sürdürmüştür. Bu devrin siyasal ve sosyal hayattakihareketliliğinin bir yansıması olarak diğer edebî türlerde olduğu gibihikâye ve romanda da belli başlı kuşaklar ortaya çıkmıştır.Bu dönemin diğer edebî türlerinde olduğu gibi Cumhuriyet DevriTürk hikâye ve romanı pek çok yazarı, sayısız konu ve temiyle adeta birhikâye ve roman ormanını andırır. Ancak, bu devir Türk hikâye ve romanıüzerine yapılan pek çok çalışma ve incelemeye rağmen, bütünüyletüketilmiş ve çözümlenmiş bir alan değildir. Bu makalede, Cumhuriyetdevri Türk hikâye ve romanının 1923-1939 yılları, yani Atatürk devriTürk hikâye ve romanı kuşaklar halinde kuramsal açısındanincelenmiştir.