Analysis of Elt Students’ Perceptions as to Mobile Phones through Metaphors


ŞENEL M.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.4, pp.1749-1764, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1749-1764
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate the perceptions of the 3rd and 4th grade Samsun 19 May University ELT department students’ toward mobile phone via metaphor analysis. Qualitative research technique and phenomenological design were used and 123 students took part in this study. These students were asked to complete the sentence “Mobile phone is like a (n) … because …” and this sentence was used in the analysis of the data. According to the data taken by content analysis technique, the participants mentioned 69 metaphors and based on their common properties, 6 conceptual categories were identified. As a result of this study, it has been elucidated that students have quite positive ideas about mobile phone. However, it is also identified that students have some negative concepts such as a dangerous concept and addiction
Bu çalışmanın amacı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında okumakta olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin cep telefonu ile ilgili algılarının metafor analizi ile araştırılmasıdır. Nitel araştırma yöntemi ve olgu bilim deseni çalışmanın esasını teşkil etmektedir. Çalışmada 123 öğrenci yer almıştır. Öğrencilerden, 'Cep telefonu ....... gibidir çünkü .............' cümlesini tamamlamaları istenmiştir. İçerik analizi ile elde edilen veriler sonucunda 69 metafor ve bu metaforların ortak özelliklerine göre gruplandırılması sonucu 6 kategori ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin genelde cep telefonu hakkında olumlu görüşleri ve yaklaşımları olduğu görülmüştür. Bunun yanısıra, bazı öğrenciler cep telefonunu tehlikeli bir unsur ve bağımlılığın kaynağı olarak belirtmişlerdir