Cannibal at the 1931 International Paris Colonial Exhibition


Aytekin H.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.51-61, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Yazar Didier Daeninckx Cannibale adlı bu eserinde 1931 Paris Sömürge Sergisini ve bu sergi sırasında yaşanan bazı olayları gözler önüne sermeye çalışmaktadır. Bilindiği gibi, sömürgeleştirme, güçlü bir ülkenin siyasi ve ekonomik niyetlerle kendisinden daha güçsüz bir ülkenin topraklarını ele geçirmesidir. Sömürge sergisi böylesi bir algıyı ortadan kaldırmak için düzenlenmiş ve sömürgeleştirmenin sadece kaba kuvvetle işgal etme olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulamak için iyi bir araç olarak görülmüştür. Bu çalışmada, sömürge sergisinde ülkelerini temsil etmek üzere Paris’e götürülmek için toplanan yüz kadar Kanaklının dramatik hikayesi ve onların Paris’te maruz kaldıkları insanlık dışı olaylar anlatılmaktadır. Fransızlar için önemli olan Büyük Fransa imajını dünyaya göstermekti. Bu amacı gerçekleştime yolunda, insani özelliklerin nasıl yozlaştığı ve materyalist bir anlayışla insanın nasıl bir ticari araca dönüştüğü görülmektedir. Ayrıca ırkçılık, insan hak ve hürriyetlerinin ihlali üzerine vurgu yapılmış ve toplumsal duyarlılık uyandırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sömürge sergisi, Sömürgecilik, İnsan hakları ihlali, Irkçılık, Anti-kolonyalizm.