SOSYAL BİLİMLERDE VERİ BİLİMİ KULLANIMI


Sağlam F., Cengiz M. A.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.10, no.4, pp.1175-1207, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, veri biliminin sosyal bilimler alanındaki önemli rolünü ve uygulamalarını ele almaktadır. Geleneksel sosyal bilim yaklaşımlarıyla kıyaslandığında, veri bilimi yöntemleri geniş veri kütlelerini etkili bir şekilde analiz etme ve değerli içgörüler elde etme potansiyeli sunmaktadır. Bu özelleşmiş disiplinler arası yaklaşımın, sosyal ağ analizinden duygu analizine, büyük veri analizinden tahmin modellerine kadar geniş bir yelpazede nasıl kullanıldığı incelenmektedir. Veri bilimi, sosyal bilimlerde yeni bir ufuk açmıştır. Bu yaklaşım, geleneksel sosyal bilim yöntemlerinin sınırlarını aşarak, daha kapsamlı ve derinlemesine analizler yapmayı mümkün kılmaktadır. Veri bilimi yöntemleri, sosyal ağların yapısını ve dinamiklerini daha iyi anlamamıza, kamuoyu görüşlerini daha doğru bir şekilde ölçmemize ve sosyal problemlerin kökenlerini daha iyi tespit etmemize yardımcı olmaktadır. Ancak, veri bilimi ile sosyal bilimlerin entegrasyonunun bazı zorluklar ve etik konular da beraberinde getirdiğini belirtmek gerekir. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması sırasında ortaya çıkabilecek önyargı ve ayrımcılık riskleri, bu alandaki çalışmalara dikkatli bir şekilde yaklaşılmasını gerektirmektedir. Gelecekte, veri biliminin sosyal bilimler alanındaki kullanımının daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Bu inceleme, gelecekteki yönelimler ve beklenen katkılar da ele alınarak, veri biliminin sosyal bilimler alanındaki rolü hakkında daha iyi bir anlayış sunmaktadır.