INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENT’S ATTITUDES AND HOPE AND WELL-BEING IN ADOLESCENTS


Creative Commons License

KARCI A., TOPKAYA N.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.1, pp.99-114, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1011910
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.99-114
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The aim of this research is to examine the relationship between parental attitudes, hope and well- being levels in adolescents. This study is a quantitative study with correlational design. 808 high school students selected through convenient sampling participated to the study. The data of the study were obtained with a personal information form, the Child Rearing Attitudes Scale, the Continuous Hole Scale and Epoch Scale. All statistical analyses were performed in IBM SPSS 18 software. Data were analysed using Pearson Correlation analysis and multiple regression analysis. The result of the study demonstrated that individuals with high levels of parental acceptance/interest/love had high levels of hope, well- being, engagement, perseverance, optimism, connectedness and happiness. Moreover it was found that there was not any significant relationship between parental strict, supervision/control and hope, well- being, perseverance, optimism, connectedness and happiness. It was found that adolescents with high parental strict supervision/control had high levels of engagement.
Bu araştırmanın amacı ergenlerde anne baba tutumlarının umut ve iyi oluş düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Bu çalışma korelasyonel desenli nicel bir araştırmadır. Araştırmaya uygun örnekleme yoluyla seçilen 808 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği, Sürekli Umut Ölçeği ve Epoch Ölçeği ile elde edilmiştir. Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS 18 programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için Pearson Korelasyon Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları yüksek düzeyde ebeveyn kabulü/ilgisi/sevgisi yüksek olan bireylerin umut, iyi oluş, bağlılık, kararlılık, iyimserlik, ilişkililik ve mutluluk düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca ebeveyn sıkı denetimi/kontrolü ile umut, iyi oluş, kararlılık, iyimserlik, ilişkililik ve mutluluk arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Ebeveyn sıkı denetim/kontrolü yüksek olan bireylerin bağlılık düzeylerinin de yüksek olduğu bulunmuştur.