General View of Multiple Names in Turkey Turkish in terms of Anthroponomy (An Example of Ondokuz Mayıs University)


ŞEN S., ALKAN ATAMAN H.

Gazi Türkiyat, vol.0, no.25, pp.11-43, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 25
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.34189/gtd.25.002
  • Journal Name: Gazi Türkiyat
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.11-43
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Naming individuals is an issue that is attributed to importance in almost every society. Names in which they are named are reflective of people’s cultural identity, worldview. In recent years in Turkey, it has observed that there is a tendency to give children a double name and triple name a few examples in almost all segments of society. Within the scope of this work, proper names that can be expressed as “multiple names” are evaluated. It is aimed to reveal the other reasons for the tendency to give multiple names, as well as known reasons that are presumed to exist. In this context, it was reached to students who are studying in different faculties and high schools of Ondokuz Mayıs University, a questionnaire consisting of two sections was applied to these students as a database. SPSS 20.0 Program was used in the analysis of related data. 441 students (238 female, 203 male) participated in this study. Since the number of female and male students is almost similar, it can be said that the tendency to name multiple names is equal in children of both sexes. The fact that the majority of students were born in 1995-1998 confirms the argument that multi-judicialism has increased since the 90s. From the study, it has emerged that the traditional multi-name tendency seen in the past has increased by giving unique names in line with the desire to be different and privileged today. Most of the students stated that their names were given because their parents wanted to give names of people whom they knew and loved. The most important conclusion of the study is that the majority of the students expressed their satisfaction with carrying multiple names and that they would prefer to give their children multiple names in the future.
Kişilere ad verme, hemen her toplumda önem atfedilen bir meseledir. Türkiye’de son yıllarda, toplumun her kesiminde çocuklara çift ad, az örneği olmakla birlikte üçlü ad verme eğilimi gözlenmektedir. Bu çalışma kapsamında, “çoklu ad” olarak ifade edilen kişi adları değerlendirilmiştir. Çoklu ad verme eğiliminin bilinen nedenleri dışında, ortaya çıkan diğer gerekçelerini çoklu ad verme eğilimleri ışığında belirlemek hedeflenmiştir. Veri tabanı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin değişik fakültelerinde, yüksekokullarında eğitim alan öğrencilerine anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. Araştırmada kız ve erkek öğrencilerin sayısı neredeyse birbirine yakın olduğundan çoklu ad koyma yönündeki eğilimin her iki cinsiyete sahip çocuklarda eşit olduğu görülmüştür. Çalışmadan, geçmişte örnekleri görülen geleneksel çoklu ad verme eğiliminin günümüzde daha ziyade farklı ve ayrıcalıklı olma isteği doğrultusunda özgün adlar vermek suretiyle arttığı ortaya çıkmıştır. Çıkarılan en önemli sonuç, öğrencilerin çoğunluğunun çoklu ad taşımaktan duydukları memnuniyeti ve ileride de kendi çocuklarına çoklu ad verme yönünde tercihte bulunacaklarını belirtmiş olmalarıdır.