THE EFFECT OF SELF-EVALUATION IMPLEMENTATIONS ON STUDENTS’ PERFORMANCE AND ATTITUDE IN VIOLONCELLO TEACHING


GÜDEK B., ÖZTÜRK D.

Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.3, pp.1149-1162, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1149-1162
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

This research has aimed to investigate whether the self-evaluation implementations in violoncello classes have effect on students’ performance on the cello and attitudes toward the students’cello lesson; thus, it has intended to contribute to the efficiency of the violoncello classes in accordance with the final findings of this study.The sample group has been consisted of the entire group of violoncello students (n=16) in Ondokuz Mayıs University, the Faculty of Education, Department of Fine Arts / Music Education in 2010-2011 Academic Year. This resarch is just an experimental one in testing the cause and effect relationship among the objective and the variables (factors) possessed. Having a satisfaction best suited to the objective of the resarch, “the single group front-test and end-test method” has been preferred and a control group could not be establihed due to the limited participients in the working group. “An Attitude Scale for Violoncello Lesson” by Umuzdaş (2012) and “A Graded Scoring Rubric for Violoncello Lesson” developed by the researcher have been used as data gathering instruments. To determine the effect of self-evaluation implementations on the students’ performances on the cello and attitudes toward the students’ cello lesson; furthermore, to measure the difference between the points they have given to their own performances, Wilcoxon signed ranks test has been used. At the end of the implementation period, it has been observed that the students’ performances and attitudes have developed, who conducted self-evaluation over a semester (13 weeks). In addition, the students have observed improvement in their performances and they have considered the implementation positive, pleasurable and improving
Bu araştırma, viyolonsel dersinde öz değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin viyolonsel çalma performansına ve viyolonsel dersine yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığını belirleyip, elde edilen sonuçlar doğrultusunda viyolonsel derslerinin verimliliğine yönelik öneriler geliştirmek amacını taşımaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda 2010-2011 Akademik Yılı'nda viyolonsel dersi alan bütün öğrenciler (n=16) çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu araştırma, taşıdığı amaç ve değişkenler arasındaki neden-sonuç Araştırmanın amacına uygun olması nedeniyle "tek grup" öntest sontest modeli kullanılmış, çalışma grubundaki kişi sayısı kısıtlı olduğu için kontrol grubu oluşturulmamıştır. Veri toplama aracı olarak Umuzdaş (2012) tarafından geliştirilen "Viyolonsel Dersine İlişkin Tutum Ölçeği" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Viyolonsel Dersine Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı (rubrik)" kullanılmıştır. Öz değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin viyolonsel çalma performansına ve viyolonsel dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemek ve kendi performanslarına verdikleri puan farkını ölçmek için Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Uygulamanın sonucunda, bir yarıyıl (13 hafta) boyunca öz değerlendirme yapan öğrencilerin viyolonsel çalma performanslarının ve viyolonsel dersine yönelik tutumlarının geliştiği görülmüştür. Ayrıca öğrenciler de kendi performanslarında gelişme olduğunu görmüş, uygulamayı olumlu, zevkli ve geliştirici bulmuştur