KIZILIRMAK HAVZASI SU KALİTESİNİN TOPLAM MAKSİMUM GÜNLÜK YÜK (TMDL) YAKLAŞIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Şimşek A., Bakan G.

WATER MANAGEMENT IN SMART CITIES, İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.34

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Özet:Türkiye’nin ikinci büyük havzası olan Kızılırmak Havzası, İç Anadolu’nun doğu bölümünde yer alır. Kızılırmak Havzası’nın toplam nüfusu 3.100,254 kişidir. Toplam yağış alanı 78.646 km2 olan Kızılırmak Havzası’nın yıllık ortalama yağış yüksekliği 446 mm; su potansiyeli ise 6,54 x 109 m3/yıl’ dır. Kızılırmak Havzasında önemli ölçüde çevresel baskı oluşturan faktörler; havzada yoğun olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri, arıtılmadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıksular, düzensiz depolama sahaları, baraj gölleri ve akarsuların çevresinde görülen erozyon, akarsu yataklarındaki kum ve çakıl ocakları, akarsulardaki doğal yapıdan kaynaklanan aşırı tuzluluk, jeotermal sulardan kaynaklanan kirliliktir.Bu çalışmada Kızılırmak Havzası su kalitesini toplam maksimum günlük yük (TMDL) yaklaşıma göre yorumlanması hedeflenmektedir. TMDL, su havzasını yönetmek için su kalite bazlı yaklaşımın temel elementidir. TMDL’nin kurulumu ve uygulanması aracılığıyla bütün kaynaklardan gelen kirlilik yükleri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Karadeniz havzasına noktasal ve yayılı kaynaklardan gelen toplam azot ve toplam fosfor yükleri TMDL yaklaşımına göre hesaplanarak Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği kıtaiçi su kalite kriterlerine göre değerlendirilmiş ,Kızılırmak Havzası’nın 163290,6 kg/gün toplam azot yükü ile II ve III. sınıf , 21746,03 kg/gün toplam fosfor yükü ile IV.sınıf su kalite sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. Belirlenen sonuçlar doğrultusunda uygulanacak eylem planı önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler : Kızılırmak Havzası, su kalitesi , toplam maksimum günlük yük (TMDL)