Fantastic Elements which Emerge through Confusion in Children's Stories


KARAKAYA Z.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.137-146, 2015 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-146
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

This paper deals with typical fantastic which emerges in children’s stories when children confuse stories, characters and events. Especially in pre-school period, children perceive the realities within the scope of a unique dimension since they mostly acquire concrete conception at that age. In this period, children firstly perceive concrete realities that they see and which they experience. Abstract indications, images and perceptions are progressively interiorized. These concepts are confused in the first place. In short, children may confuse the realities with their dreams and phantasies. Therefore, this paper analyzes typical fantastic elements arising from the abovementioned confusion. This study firstly focuses on the distinction between fantastic genre and fantastic concepts, and then it gives information about the formation and emergence of typical elements. In this study, Paul Maar’s novel Lippels Traum has been analyzed as an example. In this novel, typical confusion appears especially in the inner frame of the story. The child figure in the novel confuses reality with fictional events as well as with events in his dreams. The characters, events, places and time are multi-cultural and possess universal characteristics. The narrator intervenes in transition points between the frameworks, which produces interesting instances of the fantastic. Therefore fantastic has gained individual, social and global characteristics
Makalede çocuk anlatılarında karıştırma yoluyla ortaya çıkan tipik fantastik unsurlar araştırılmıştır. Çocukların hayat anlayışı farklılık göstermektedir. Özellikle okul öncesi dönemde somut kavram edinim döneminde bulundukları için gerçekleri olduğu gibi tek boyutlu olarak algılayıp kavramaktadırlar. Onlar, bu dönemde önce gördükleri ve önlerinde hazır buldukları nesnel gerçeklikleri kavramaktadırlar. Soyut göstergeler, imgeler ve algılar, sonradan aşamalı olarak içselleştirilmektedir. Başlangıçta bu unsurlar birbirleriyle karıştırılmaktadır: kısaca, gerçekler hayaller ve rüyalar birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada karıştırmalar sonucu ortaya çıkan tipik fantastik unsurlar işlenmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak çok karıştırılan fantastik tür ve fantastik unsurlar, daha sonra fantastik unsurların ortaya çıkış veya oluşum biçimleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmadaeser olarak Maul'un "Lippels Traum" adlı romanı incelenmiştir. Söz konusu eserde karıştırmaların çok katmanlı anlatım düzlemlerinde çerçeve anlatım biçimiyle ortaya çıktığı görülmüştür. Özellikle tipik karıştırmaların iç çerçevede ve çerçeveler arasındaki geçiş düzlemlerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Anlatılarda çocuk figürler gerçek ile hayali olayları ve gerçek ile rüyada geçen olayları birbirine karıştırmıştır. Ayrıca eser içinde geçen olayların, kahramanların, yer ve zamanın çok kültürlü özellik taşıması ve anlatıcının çerçeveler arasında geçiş noktalarında müdahale etmesi fantastikleri daha da ilginç hale getirmiştir. Böylece fantastiklere bireysel, toplumsal ve küresel özellik kazandırılmıştır