Some Thoughts and Suggestions on ‘Being an English Language Teacher in Turkey’


YAMAN İ.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.28, pp.157-172, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

English is the common language of communication in the world today and it is the most popular foreign language in Turkey as it is anywhere in the world. Thus, a major effort is spent to the teaching and learning of English in Turkey. Over the years, some system and curriculum changes have been made for a better English education. However, the success of these changes depends on the English teachers who are the practitioners in the field. In this study, we will primarily focus on the status English in Turkey and the profiles of the current English language teachers. Then, some suggestions will be introduced for current and future English language teachers under the headings of adopting teaching profession as an upper identity, respecting students, developing branch awareness, abandoning conformism, giving value to learner autonomy, making professional development sustainable and putting theory into practice properly.
:İngilizce bugün tüm dünyada ortak iletişim dilidir ve dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de enpopüler yabancı dildir. Dolayısıyla, Türkiye’de İngilizcenin öğretimine ve öğrenimine büyük bir çabaharcanmaktadır. Yıllar içinde daha iyi bir İngilizce eğitimi için bazı sistem ve müfredat değişiklikleri yapılmıştır.Ancak bu değişikliklerin başarı şansı sahadaki uygulayıcı olan İngilizce öğretmenlerine bağlıdır. Bu çalışmakapsamında, öncelikle İngilizcenin Türkiye’deki statüsü ve mevcut İngilizce öğretmenlerinin profilleri üzerindedurulacaktır. Sonrasında ise, mevcut ve gelecek İngilizce öğretmenleri için öğretmenlik üst kimliğini öncelemek,öğrencilere saygı duymak, branş farkındalığına sahip olmak, konformizmi terk etmek, öğrenen özerkliğine değervermek, mesleki gelişimi sürdürülebilir kılmak ve kuramı hakkıyla uygulamaya dökmek başlıkları altında bazıkatkı sağlayıcı önerilerde bulunulacaktır.