Positional sleep apnea detection and IoT application by using Deneyap card


sümbül h.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.1033-1045, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, a non-invasive diagnosis that can be used to diagnose Sleep Apnea, which may pose a risk for cardiovascular diseases, obstruct airways and are the most common diseases related to breathing method has been developed. For this application, the Deneyap Card, which was developed with local and national facilities, was used. Three-axis IMU accelerometer sensor (LSM6DSM), which is built into the Deneyap card, is used as a detector. A symbolic but realistic environment has been created in which test measurements of sleep apnea disease will be carried out. In this context, a plastic doll model was used to make the measurements. As a result of the study, many parameters of the patient such as the patient's position, how long he lay in which position, how many times he changed positions during sleep, and in which position he entered apnea were successfully measured and recorded on the SD card. By developing an Internet of Things (IoT)-based system that will allow the remote monitoring of the measured parameters, the data can be successfully monitored by transmitting it to different environments. With this study, a subjective study that can shed light on future studies has been brought to the literature by using our local-national card, the Deneyap Card.
Bu çalışmada, kalp-damar hastalıkları için risk oluşturabilen, hava yollarını tıkayan ve soluma ile ilgili en yaygın hastalıklardan olan Uyku Apnesi hastalığına tanı koymada kullanılabilecek non-invaziv bir tanı yöntemi geliştirilmiştir. Bu uygulama için yerli – milli imkanlar ile geliştirilen Deneyap Kart kullanılmıştır. Pozisyon ve apne tespitinde Deneyap kart üzerinde dahili olarak bulunan üç eksenli IMU ivmeölçer sensörü (LSM6DSM) kullanılmıştır. Uyku apnesi hastalığının test ölçümlerinin gerçekleştirileceği sembolik ama gerçeğe uygun bir ortam oluşturulmuştur. Bu kapsamda ölçümlerin yapılabilmesi için plastik bir bebek maket modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde hasta yatma pozisyonu, hangi yatma pozisyonda kaç dakika kaldığı, gece boyunca ne kadar pozisyon değiştirdiği, hangi pozisyonda apneye girdiği gibi hastaya ait birçok parametre başarılı bir şekilde ölçülmüş ve SD karta kaydedilmiştir. Ölçülen parametrelerin uzaktan izlenmesine imkân sağlayacak nesnelerin interneti (IoT) temelli bir sistem geliştirilerek veriler farklı ortamlara iletilerek başarılı bir şekilde izlenebilmiştir. Bu çalışma ile yerli-milli kartımız olan Deneyap Kart kullanarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutabilecek öznel bir çalışma literatüre kazandırılmıştır.