New Antibacterials


Creative Commons License

AKBAL A. U., ÇOBAN A. Y., DURUPINAR B.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.48, no.2, pp.87-99, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The increase and spread of antibiotic resistance further increase the risk of infections threatening the individual and the society. New antibiotics active against infections and resistant pathogens are needed. In recent years, new and successful studies in development of new antibacterials have been attracting attention. It has been observed that intensive studies have been carried out in glycopeptides and lipopeptides (oritavancin, telavancin, dalbavancin and surotomycin), oxazolidinones (tedizolid, radezolide, cadazolide and MRX-I), macrolides/ketolides (modithromycin and solitromycin), aminoglycosides (plasomycin), quinolones (nemonoxacin, delafloxacin and avarofloxacin), tetracyclines (omadacycline and eravacycline). In this review, the developments in antibacterials in recent years have been reviewed.
Antibiyotik direncinin artması ve yaygınlaşması bireylerive toplumu tehdit eden enfeksiyonların riskini daha daartırmaktadır. Enfeksiyonlara ve dirençli patojenlere karşıyeni antibiyotiklere gereksinim duyulmaktadır. Son yıllardaantibakteriyellerin geliştirilmesinde yeni ve başarılıçalışmalar dikkati çekmektedir. Glikopeptid ve lipopeptit(oritavancin, telavancin, dalbavancin ve surotomisin),oksazolidinon (tedizolid, radezolid, kadazolid ve MRX-I),makrolid/ketolid (modithromisin ve solitromisin),aminoglikozit (plazomisin), kinolon (nemonoksasin,delafloksasin ve avarofloksasin) ve tetrasiklin (omadasiklinve eravasiklin) gruplarında yoğun çalışmaların yapıldığıgörülmektedir. Bu derleme makalede, antibakteriyellerdekison yıllardaki gelişmeler gözden geçirilmiştir.