The Level of Readiness of the Science Teacher Students in Biology and Their Gains During Their Education


GÜNEŞ M. H., GÜNEŞ T.

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.6, no.2, pp.163-167, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the level of readiness of science teacher student in biology and their gains after 4 year education has been investigated. For this aim, pre-test and post-test were prepared and implemented to all grade groups. It has been observed that the readiness of the students is adequate for biology and their accomplishment is increased during education.
Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji ile ilgili hazır bulunuşluk düzeyleri ve dört yıllık öğrenimleri sonucunda ne kadar gelişme gösterdikleri incelenmiştir.Bu amaçla, Fakülteye yeni başlayan 1. sınıf öğrenciler dahil tüm sınıflara temel Biyoloji konularını kapsayan 80 soruluk bir test uygulanmıştır.Araştırma sonucunda öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olduğu ve başarı düzeylerinin mezuniyet dönemlerinde yükseldiği gözlenmiştir.