RELATIONSHIP BETWEEN MOOD, FOOD AND NUTRITION


ÖZENOĞLU A.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.357-365, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Many foods that are consumed, affect the brain functions, including mind and cognition, while providing metabolic fuel for the body. (The food we eat is not only necessary as a metabolic fuel for the body, it also influences brain functions including mind and cognition. Food can increase well-being, both physically and emotionally. The view that foods and nutrition contribute to both physical and emotional well-being, which affect emotional states and behaviors, is increasingly accepted. Furthermore, mood affects the individuals’ decisions on what kind of foods are consumed. It is known that deficiency of various nutrients not only leads to depressed mood and cognitive disfunction but also known to be contributive to aggressive behavior. The importance of signals in the brain-gut axis in the emergence of nutrition on mood, behavior and cognition are better understood today. In this article, information regarding the relationship between mood, food and nutrition has been reviewed.
Tüketilen besinler vücudun metabolik enerji gereksinimini sağlamakla birlikte zihin ve bilişin de dahil olduğubirçok beyin fonksiyonlarını etkilerler. Besinler ve beslenmenin duygu durumu ve davranışları etkilediği hemfiziksel hem de duygusal iyilik haline katkıda bulunduğu görüşü giderek daha çok kabul görmektedir. Bundanbaşka, duygu durumu da bireyin ne tür besinleri tüketeceği yönündeki seçimlerini ve kararlarını etkilemektedir.Çeşitli besin ögeleri yetersizliğinin sadece bilişsel fonksiyonlarda zayıflama ve depresif ruh haline yol açmaklakalmayıp, saldırgan davranışların sergilenmesinde de etkili olduğu bilinmektedir. Beslenmenin duygudurumu,davranış ve biliş üzerine etkilerinin ortaya çıkmasında beyin-bağırsak eksenindeki sinyallerin önemi günümüzdedaha iyi anlaşılmıştır. Bu yazıda duygudurumunun besinler ve beslenme ile ilişkisine yönelik bilgiler derlenmiştir.