A conceptual research on the aggressive behaviors and organizational victimization


GÜL H.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.18, pp.91-98, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study theoretically deals with the issues of aggressive behaviors and organizational victimizations resulting from these behaviors that emerge around the world as well as in our country in recent years. Despite having various researches in the international literature, there is not sufficient study in our country yet. For this reason, aforesaid types, sources and consequences of aggressive behaviors and of victimization issue together, this study aims to help future researches as well as local researchers.
Bu çalışma son yılarda gerek dünyada gerekse ülkemizde giderek artan saldırgan davranışlar ve neticesinde ortaya çıkan mağduriyet konusunu teorik anlamda ele almaktır. Yabancı literatürde hakkında çokça araştırma bulunmasına rağmen ülkemizde bu alanda henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu çalışma saldırgan davranışlar ve mağduriyet konusunu türleri, kaynakları ve yol açtığı sonuçlarıyla birlikte ele alarak yerli araştırmacılara ve yapılacak yeni araştırmalara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.