Teaching of The Light Emitting Bulb Conditions in A Simple Electrical Circuit Using A Pneumatic System Model


HARMAN G., ÇÖKELEZ A.

İlköğretim Online (elektronik), vol.15, no.4, pp.1299-1310, 2016 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.17051/io.2016.94785
  • Journal Name: İlköğretim Online (elektronik)
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1299-1310
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The topic of electricity is included in science and physics curricula because of the importance of electricity and its use in daily life. The understanding of a simple electric circuit as the basic system is extremely important for the teaching of electrical concepts. Therefore analogical relationship have been formed with “air pump-battery, transparent plastic hose-power line, valve-switch, plastic balloon-light bulb, inflating plastic balloon-the light emitting bulb” in the Pneumatic System Model. Also the differences between the source and target concepts in the PSM have been expressed for preventing misconception. An experiment-based analogical Pneumatic System Model (PSM) used to teach the 5th students (11 year-old), the variables having an effect on the brightness of a light bulb in a simple electric circuit has been revised and its suitability and operability for teaching of the light emitting bulb conditions in a simple electric circuit, and resolving the faulty circuits have been discussed.
Günlük yaşamdaki önemi ve kullanımı nedeni ile elektrik konuları fen bilimleri ve fizik öğretiminin herkademesinde yer almaktadır. Elektrikle ilgili kavramların öğretilmesinde temel bir sistem olarak basit elektrikdevresinin anlaşılması son derece önemlidir. Bu nedenle Pnömatik Sistem Modelinde “hava pompası-pil,plastik şeffaf hortum-bağlantı kablosu, vana-anahtar, plastik balon-lamba, plastik balonun şişmesi-lambaparlaklığı” arasında analojik ilişki kurulmuştur. Ayrıca kavram yanılgısı oluşumunu engellemek için PSM’dekaynak ve hedef kavramlar arasındaki farklılıklar ifade edilmiştir. 5. sınıf öğrencilerine basit elektrikdevresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenlerin öğretiminde kullanılan deneysel temelli analojikPnömatik Sistem Modeli basit elektrik devresinde lambanın ışık vereceği durumların ve hatalı devrelerindüzeltilmesinin öğretiminde kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Çalışmada modelin uygunluğu veişlerliği tartışılmıştır.