Evaluation of the Relationship Between Postnatal Quality of Life and Anxiety Level of Premature Mothers and Motor Performance Level of Term Babies


ÇÖMÜK BALCI N., FİDAN H., DOĞAN İ. E., TURAN Ö., İNCE D. A., ECEVİT A.

Sağlık ve Toplum, vol.31, no.1, pp.84-92, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.84-92
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was to determine effect of anxiety level and quality of life of mothers with premature infant on motor development levels of babies. Method: 26 preterm infants that were under 37 weeks and their mothers were included in this study without any gender discrimination. Both the mother and the infants were evaluated at the same time during the period between 37-40 weeks when the infants reached the term. “Maternal Postpartum Quality of Life (MAPP-QOL) Questionnaire”, “State Trait Anxiety Inventory (STAI)” were given to the mothers after birth. Test of Infant Motor Performance (TIMP) was used for motor evaluation of the infant reaching the term. Findings: The gestational week of premature infants included in our study was between 31-36 (mean: 34.4±1,88) weeks and mean birth weight was 2024,88±455,104 gr. There was no significant difference between the mothers’ STAI and MAPP-QOL and the babies’ TIMP scores in the correlation analysis (p>0.05). Result: Quality of life of mothers does not affect the motor development performance of infants. We think that the motor development level of infants may be affected more than the infant’s self-related conditions such as gestational week and birth weight of the baby.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, prematüre bebeği olan annelerinanksiyete düzeyi ve yaşam kalitesinin bebeklerin motor gelişimdüzeyine olan etkisini tespit etmektir. Yöntem: Çalışmaya,cinsiyet ayrımı olmaksızın 37 haftanın altında doğan 26 pretermbebek ve anneleri alındı. Anne ve bebeklerin her ikisi aynı anda,bebeklerin term döneme ulaştığı 37-40 hafta arasındaki dönemdedeğerlendirilmişlerdir. Annelere, doğumdan sonra Doğum SonuYaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ) ve Durumluk ve Sürekli KaygıÖlçeği (DSKÖ) uygulanmıştır. Term döneme ulaşan bebeğin motordeğerlendirmesi için “Test of Infant Motor Performance (TIMP)”kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza alınan prematüre bebekleringestasyonel haftası 31-36 (ort:34.4±1,88) hafta arasında, doğumağırlıkları ortalama 2024,88± 455,104 gr idi. Yapılan korelasyonanalizinde annelerin DSYKÖ ve DSKÖ ile bebeklerin TIMP skorlarıarasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Annelerinyaşam kalitesi düzeyi bebeklerin motor gelişim performansınıetkilememektedir. Bebeklerin motor gelişim düzeyinin bebeğingestasyonel haftası ve doğum ağırlığı gibi bebeğin kendiyle ilgilidurumlardan daha fazla etkilenebileceğini düşünmekteyiz.