A Study on Determination of Suitable Germination Temperature in Safflower (Carthamus tinctorius L.)


Creative Commons License

KURT O., ŞENEL A. A., BEY N. E., GÖRE M.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.7, no.sp2, pp.142-144, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This research was carried out in Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops under laboratory conditions. Two safflower cultivars named Balci and Dinçer were used as material. In the study, eight germination temperatures of 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and 36°C were applied at 4°C intervals. The result of the research showed that the germination rate of both varieties was affected significantly by temperatures, the overall mean germination rate was determined as 56.1%. When evaluated in terms of variety; germination rate was 58.7% for Balcı and 53.6% for Dinçer. When evaluated in terms of germination temperature; germination rate ranged from 35.3% to 71.7%, the highest germination rate was obtained at 16°C. Variety × germination temperature is evaluated in terms of interaction; highest germination rate of 76.2% with 16°C germination temperature was obtained from Balcı variety. In addition, the relationship between germination temperature and germination rate is very important was determined. As a result; It was concluded that germination rate increased when temperature increased up to 16°C and germination rate decreased at germination temperatures higher than 16°C
Bu araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde, laboratuvar koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Balcı ve Dinçer olmak üzere iki aspir çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada çimlenme sıcaklığı olarak 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ve 36 °C olmak üzere, 4°C derece aralıklı olacak şekilde, toplam 8 farklı sıcaklık uygulamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, her iki çeşitte de çimlenme oranının uygulanan çimlenme sıcaklıklarından istatistiki anlamda çok önemli düzeyde etkilenmiş olduğu, genel ortalama çimlenme oranının %56,1 olduğu belirlenmiştir. Çeşitlerin çimlenme oranı Balcı çeşidinde %58,7 ve Dinçer çeşidinde %53,6 olduğu belirlenmiştir. Çimlenme sıcaklıklarına göre aspirde çimlenme oranının %35,3 ile %71,7 arasında değiştiği, en yüksek çimlenme oranının 16°C sıcaklıkta elde edildiği belirlenmiştir. Çeşit × çimlenme sıcaklığı interaksiyonu bakımından değerlendirildiğinde en yüksek çimlenme oranının %76,2 ile Balcı çeşidinden 16°C çimlenme sıcaklığında elde edilmiştir. Ayrıca çimlenme sıcaklığı ile çimlenme oranı arasındaki ilişkiler de çok önemli olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çimlenme sıcaklığının 16°C’ye kadar arttığında, çimlenme oranının da arttığı ve 16°C’den daha yüksek çimlenme sıcaklıklarda ise çimlenme oranının azaldığı belirlenmiştir.