Effects of Some Plant Extracts on Larva and Adult Stages of Tribolium confusum Jacquelin Du Val (Coleoptera: Tenebrionidae)


Küçüktopcu Y., CAN B., SARUHAN İ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.26, no.3, pp.570-578, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, suspensions of three different (10, 15, and 20 w/w) concentrations of hot and cold water extracts obtained from Nigella sativa and Lavandula angustifolia plants were used to control adult and larval of Confused flour beetle (Tribolium confusum duVal.) which is an important storage pest. To ascertain the insecticidal activity of plant extracts, fumigant effect studies were conducted. The study also examined the effect of extracted solutions on the hatching rate of T. confusum adults in the subsequent generation. All trials used a randomized plot design and consisted of four replications, each with ten larvae and ten adults. The experiment was carried out in a completely dark incubator set at a temperature of 27±2°C and a relative humidity of 65±5%. The study was conducted over 13 days, two days apart; dead In this study, suspensions of three different (10, 15, and 20 w/w) concentrations of hot and cold water extracts obtained from Nigella sativa and Lavandula angustifolia plants were used to control adult and larval of Confused flour beetle (Tribolium confusum duVal.) which is an important storage pest. To ascertain the insecticidal activity of plant extracts, fumigant effect studies were conducted. The study also examined the effect of extracted solutions on the hatching rate of T. confusum adults in the subsequent generation. All trials used a randomized plot design and consisted of four replications, each with ten larvae and ten adults. The experiment was carried out in a completely dark incubator set at a temperature of 27±2°C and a relative humidity of 65±5%. The study was conducted over 13 days, two days apart; dead
Bu çalışmada; sıcak ve soğuk su yöntemi ile Nigella sativa ve Lavandula angustifolia bitkilerinden elde edilen ekstraktların üçer farklı (10, 15 ve 20 w/w) konsantrasyonlarına ait süspansiyonları, önemli bir depo zararlısı olan Kırma un biti (Tribolium confusum Jacquelin du Val. (Coleoptera: Tenebrionidae))’nin ergin ve larva dönemlerine karşı fumigant etkileri üzerine değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca ekstraktların T. confusum erginlerinin bir sonraki nesilleri üzerine olan etkisi de incelenmiştir. Tüm denemeler 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 adet larva ve 10 adet ergin olacak şekilde yürütülmüştür. Çalışma, 27±2 °C ve %65±5 bağıl nem koşullarındaki tamamen karanlık inkübatörde yürütülmüştür. Çalışma ikişer gün arayla 13 gün boyunca takip edilerek ölü bireyler not edilmiş ve yüzde ölüm oranları belirlenmiştir. Uygulamanın 13. gününde L. angustifolia ekstraktlarının zararlının erginleri üzerindeki ölüm oranları, %5.71-62.86 arasında değişim gösterirken; zararlının larvaları üzerindeki ölüm oranları ise %75.68- 91.43 arasında değişim göstermiştir. N. sativa ekstraktlarının zararlının erginleri üzerindeki ölüm oranları, %30.93-89.69 arasında değişim gösterirken; zararlının larvaları üzerindeki ölüm oranları ise %26.47- 89.47 arasında değişim göstermiştir. Denemelerde kullanılan tüm bitki ekstraktları ise istatistiksel olarak kontrolden farklı grupta yer almışlardır (P=0.000). Yapılan çalışmaya genel olarak bakıldığında, bitki ekstraktlarının zararlının larvaları üzerindeki fumigant etkisi zararlının erginleri üzerindeki fumigant etkisine göre daha yüksek olmuştur. Zararlının erginleri üzerinde yürütülen çalışma sonucundaki F1 dölü üzerine etkisine bakıldığında ise N. sativa ekstraktlarının L. angustifolia ekstraktlarına kıyasla F1 dölünü azaltmada daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada N. sativa sıcak ve soğuk su ekstraktının %20 konsantrasyonunda zararlının yeni nesil yavru çıkışında %100 oranında azalma tespit edilmiştir. Sonuç olarak N. sativa ekstratlarının T. confusum zararlısı ile mücadelede etkili bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir.