Drug Allergies


KILIÇ M., ÖZTÜRK F.

Güncel Pediatri, vol.7, no.2, pp.76-82, 2009 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Güncel Pediatri
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.76-82
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Adverse drug reactions are common, but only 15% are immunologically mediated. As drug use continues to increase, the incidence of drug allergy will also continue to rise. Drug allergies have a significant impact on clinical practice, drug development and public health. One of the significant consequences of allergic drug reactions is causing the use of potentially less effective, more expensive or more toxic drugs in the future. The symptoms may be life threatening. The diagnosis of drug allergies relies on clinical histories, skin tests and a very few validated in-vitro tests. Education of the patient and primary care physician is an important component of management. This article reviews the current understanding in the mechanisms and recognizing methods of drug allergy and the management of patients.
İstenmeyen ilaç reaksiyonları oldukça sık görüldüğü halde sadece %15 kadarı immünolojik mekanizmalarla oluşur. İlaç kullanımı artmaya devam ettikçe ilaç alerjisi insidansı da artmaya devam edecektir. İlaç alerjileri klinik uygulama, ilaç geliştirilmesi ve halk sağlığı açısından önemli etkiye sahiptir. Alerjik ilaç reaksiyonlarının önemli sonuçlarından biri olasılıkla daha az etkili, daha pahalı veya daha toksik ilaçların kullanımına neden olmasıdır. Belirtiler yaşamı tehdit edebilir. İlaç alerjilerinin tanısı klinik öykü, deri testleri ve onaylanmış birkaç in vitro teste dayanır. Hasta ve hekimin eğitimi tedavinin önemli bir parçasıdır. Bu makale ilaç alerjilerinin yeni anlaşılmış mekanizmalarını, tanı yöntemlerini ve hasta tedavisini gözden geçirmektedir.