SELF-EFFICACY TOWARDS OUTDOOR NATURE EDUCATIONSCALE (STONE): VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES


ÜNALDI CORAL M. N., ALICI D., SARIŞAN TUNGAÇ A.

Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.19, pp.693-708, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 19
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.693-708
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Outdoor nature education approach provide opportunities to learn nature in the natural learning environment, breaks down boundaries of the classroom walls for meaningful learning. In circumstances where a teacher had high self-efficacy perception of environmental education, it can be said they would not refrain from using outdoor nature learning environments. In this context, it is expected to make a contribution to literaure by determine teacher candidates outdoor nature education selfefficacy perceptions. This study aims to develop a self-efficacy scale about Science Teacher’s and Science Teacher candidates Outdoor (NatureExperienced) Environmental Education. With this aim, a trial form which includes 44 item applied on 348 university students (whom taken “Environmental education lesson and studying in third and fourth grade at state universities in Mediterranean Region). As a result of Exploratory Factor Analysis with Varimax rotation, three factored structure, which includes 20 items, presented. The Reliability analysis show that complete scale’s and each factors’ reliability coefficients are 0,921; 0,850; 0,793 and 0,878. Confimatory factor analysis (CFA) made for construct validty. Results of CFA shows that, the fit indices are determined as RMSEA= 0,067; CFI=0,97; GFI=0,90; AGFI=0,87 ve RMR=0,045. The obtained values indicated provision of fitted model. Chi-square over degree of freedom value has been found as 2,58
Doğa deneyimine dayalı çevre eğitimi yaklaşımı çevreyi yerinde öğrenme imkanı sunarak anlamlı öğrenmeye katkıda bulunmasının yanı sıra çevre eğitimi dersini duvarların sınırlayıcılığından kurtarmaktadır. Bir öğretmenin doğa deneyimine dayalı çevre eğitimlerine yönelik özyeterlik algılarının yüksek olduğu koşullarda, öğretim sürecinde okul dışı ortamları kullanmaktan kaçınmayacakları söylenebilir. Bu çerçevede, öğretmen adaylarının çevre eğitimi konusundaki yeterlik algılarının belirlenmesinin alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitimi'ne yönelik özyeterlik algılarını ortaya koymak amacıyla bir özyeterlik algısı ölçeği geliştirilmiştir. 44 maddeden oluşan deneme ölçeği Akdeniz bölgesinde yer alan iki devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören ve " Çevre Eğitimi" dersini alan 348 öğretmen adayına uygulanmıştır. Varimax döndürme yöntemiyle gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda üç alt boyuta sahip 20 maddelik bir yapı ortaya konmuştur. Alt boyutlar "Planlama", "Uygulama" ve "Değerlendirme" olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin bütününe ve alt boyutlara ilişkin Cronbach alfa güvenirliği sırasıyla, 0,921; 0,850 ; 0.793 ve 0.878'dir. AFA ile belirlenen üç alt boyutlu modelin uygunluğunu ortaya koymak amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan model uyum indeksleri, RMSEA=0,067; CFI=0,97; GFI=0,90; AGFI=0,87 ve RMR=0,045 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değerler, model uyumunun sağlandığını ortaya koymaktadır. Ki-kare istatistiğinin serbestlik derecesine oranlanması ile elde edilen değer (2,58) ise modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu göstermiştir