CULTURAL AND POLITICAL PROBLEMS IN SUBTITLING "HAVAR", "AUTUMN" AND "BAHOZ"


KIZILTAN N.

Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, pp.365-371, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 10
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.365-371
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

This article aims at discussing cultural and political problems in subtitling Turkish films, such as "Havar", Autumn" and "Bahoz" for the European Film Festival in Italy. As it is known that translators should be careful about the political discourse which can be simply marked as the discourse of politicians, i.e. their text and talk, and their professional activities, prospective translators should be trained so well as to translate political discourse, too. Political Discourse (PD) relies on translation, in the sense that linguistic behaviour influences political behaviour. A wrong or inappropriate word choice in the context of politically sensitive issues can lead to great misinterpretations. Therefore, discourse analysis tries to define why a particular word, phrase or structure during the translation process has been chosen over another one. Besides, translators should be aware of socio-cultural values. A collaboration of translation studies and political discourse analysis is essential. Thus in the process of the training, the university students in the Department of Foreign Languages and Literatures at the University of Salento were asked to translate the subtitles of the above mentioned films into Italian language. Then their translations were corrected. Their translation was analyzed in terms of cultural and political problems in subtitling. The results show us that Italian student translators have had problems in translating some cultural and political subtitles. Therefore, it has been suggested that prospective translators' cultural awareness should be raised to minimize translation problems
Bu makale, İtalya'daki Avrupa Festivalinde gösterilen "Havar", "Bahoz" ve "Sonbahar" filmlerinin alt yazılarındaki kültürel ve politik anlatımların çevirilerinde karşılaşılan sorunları tartışmaktadır. Çevirmenlerin, politikacıların mesleki etkinliklerini dile getirmek amacıyla kullandığı yazılı ve sözlü söylem olarak tanımlanan politik söylem (PS) çevirilerini yaparken dikkatli olmaları gerektiği bilinmektedir. Politik Söylem (PS) çevirisinde dil kullanımı politik biçimi etkiler. Politik duyarlılık gösteren bağlamlardaki yanlış ya da uygun olmayan bir sözcüğün kullanımı, yanlış yorumlamalara yol açabilir. Bu nedenle, söylem çözümlemesi, özel bir sözcüğün, öbeğin ya da yapının, çeviri sürecinde neden diğer kullanımlara tercih edildiğini açıklamaya çalışır. Dil kullanımı, sosyo-politik yapılar ve süreçler arasındaki bağı ortaya çıkarır. Ayrıca, iyi bir çevirmen, politik söylem çevirisinde sözcüklerin bir metinden diğer metine birebir çevrilmeyeceğini de bilir. Politik söylemde söylenmeden dile getirilen anlamlar vardır. Çevirmenler, gerek kaynak dilin gerekse hedef dilin sosyo-kültürel değerlerinin de farkında olmalıdırlar. Çeviri çalışmaları ve politik söylem eşgüdümü bu anlamda vaz geçilmez önem taşımaktadır. Bu bağlamda, hizmet öncesi eğitim sürecinde olan Salento Üniversitesi, Yabancı Diller ve Edebiyatları Fakültesindeki öğrencilerden, bu makalede sözü edilen filmlerin altyazılarının İtalyancaya çevirilerini yapmaları istenmiştir; çeviriler daha sonra düzeltilmiştir. Öğrenci çevirmenlerin filmlerdeki altyazı çevirileri, kültürel ve politik sorunlar açısından incelenmiştir. Çalışmanın altyazılarındaki kültürel ve politik çevirilerinde zorlandıklarını göstermiştir. Çevirideki sorunları azaltmak için çevirmen adaylarının kültürel farkındalığını artırmak gerekmektedir. sonuçları bize öğrenci çevirmenlerin filmlerin altyazılarındaki kültürel ve politik çevirilerinde zorlandıklarınıgöstermiştir. Çevirideki sorunları azaltmak için çevirmen adaylarınınkültürel farkındalığını artırmak gerekmektedir.