ProTaper Universal, ProTaper Next and Comparison of Resistance to Cyclic Fatigue of Extreme CM R3 Nickel Titanium Meetings


ÖZYÜREK T., YILMAZ K.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.190-194, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

To compare the cyclic fatigue resistance of ProTaper Universal, ProTaperNext and Extreme CM R3 nickel titanium files under static model. Material and Methods: Ten ProTaperUniversal F2 (25.08), 10 ProTaper Next (25.06) and 10 Extreme CM R3 C2 (25.06) nickel titaniumfiles were included in the present study. According to the manufacturer instruction fileswere rotated in an artificial stainless steel with 5 mm radius, 60° angle of curvature and 1.5 mm innerdiameter. The time to failure of files was recorded with a digital chronometers and the number ofcycles to failure of files were calculated. Kruskal-Wallis test was performed for statistically analyze.Results: The mean number of cycles to failure of files highest to lowest was Extreme CM R3C2, ProTaper Next X2 and ProTaper Universal F2 respectively. A statistically significant differencewas noted between all the groups (p<0.05). Conclusion: Within the limitation of the present studythe cyclic fatigue resistance of Extreme CM R3 nickel titanium file was greater than the ProTaperUniversal and ProTaper nickel titanium files.
Statik model altında ProTaper Universal, ProTaper Next ve Extreme CM R3 nikel titanyum eğelerinin döngüsel yorgunluğa karşı dirençlerinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: On adet ProTaper Next X2 (25.08), 10 adet ProTaper Universal F2 (25.06) ve 10 adet Extreme CM R3 C2 (25.06) nikel titanyum eğesi çalışmaya dâhil edildi. Eğeler üretici firma talimatlarına uygun olarak, 5 mm kurvatür yarı çapına, 60° kanal kurvatür açısına ve 1.5 mm kanal iç çapına sahip paslanmaz çelikten yapılmış yapay kanallarda kırılıncaya kadar kullanıldı. Eğeler kırılıncaya kadar geçen süre dijital kronometre yardımıyla kayıt edildi ve eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı tur sayısı hesaplandı. Elde edilen veriler Kruskal-Wallis testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı ortalama tur sayılarının yüksekten düşüğe sıralaması sırasıyla Extreme CM R3 C2, ProTaper Next X2 ve ProTaper Universal F2 olarak bulundu. Bütün gruplar arasında istatistiksel olarak fark vardı (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızın sınırları dâhilinde, Extreme CM R3 nikel titanyum eğesinin döngüsel yorgunluğa karşı olan direnci ProTaper Universal ve ProTaper Next NiTi eğesinden daha yüksek bulunmuştur.