THE EFFECT OF YOUTUBE IN MUSIC EDUCATION: ONLINE PIANO LESSONS


AÇIKSÖZ F., GÜDEK B.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.6, pp.1-22, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

One of the indispensable subjects of the music and music education in this era encirling with the technology is the web site of YouTube which is at the top of the online video sharing sites. YouTube channel created in 2005, according to the worldwide sources is approximately downloaded 48 hour video content in each minute and this channel is viewed by 3 billion people on daily base. YouTube with its perceived feature which is not overlooked, as an instrument for a rapid and effective education at the present time is with this structure considered as a subject for the different academic researches. In this survey based upon the gist of the usage of the internet and technology in music education, performance videos of the different music kinds, online music educating videos and YouTube commanly used as online video sharing site are tackeled. This is a descriptive research aiming the determination of the situation and deducing to different results and suggestions with the purpose of analyzing the effects of using YouTube and online piano practices in music education. At the end of a field scanning aimed determining the best ones, two video channels have been chosen releasing by way of YouTube as representing the online piano education perfect. 302 online piano lessons determined throughout the selected channels Hoffman Academy and Piano Video Lessons were tabulated after an analyzing in terms of content and meaning. According to the data obtained, this survey has reached to end of following outcomes; examining YouTube online video lessons could be followed with no charge by way of internet connection, only the instructor is present in the class during the education, videos prepared entitling generally as begining, intermediate and advanced, etc. level, exemplifications related to the subjects are practically demonstrated at piano and positions of the hands are mostly transferred with a close shot footage, piano lessons are mostly for the beginners, visual materials are frequently used in expressing the subjects, in the lessons, basic technical studies, the theoric expressings such as music alphabet, music theory and rhythm practices, ear trainings, sight-reading studies, improvization and composing practices are practically pointed out by the instructor at piano.
Teknoloji ile kuşatıldığımız bu çağda müziğin ve müzik eğitimininvazgeçilmezlerinden biri çevrimiçi (online) video-paylaşım sitelerininbaşında gelen YouTube internet sitesidir. 2005 yılında yaratılan veinternet bağlantısı yoluyla çeşitli müzik videolarının paylaşıldığı,yüklendiği ve izlendiği YouTube kanalına, kaynaklara göre dünyaçapında her bir dakikada yaklaşık 48 saatlik video içeriği yüklenmekteve kanal her gün yaklaşık 3 milyar kişi tarafından görüntülenmektedir.Günümüzde hızlı ve etkili bir eğitim aracı olarak da kullanımı gözdenkaçmayan YouTube’un, bu yapısı ile akademik anlamda da çeşitliaraştırmalara konu olduğu görülmektedir.Bu çalışmada, teknolojinin ve internetin müzik eğitimindekullanımı ana fikrinden yola çıkılarak, çeşitli müzik türlerindeperformans videoları ve online müzik öğretimi videoları ile müzikeğitiminde yaygın bir biçimde kullanılan çevrimiçi video-paylaşım sitesiYouTube ele alınmıştır. Müzik eğitiminde YouTube etkisini ve onlinepiyano derslerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışma, durumbelirlemeyi ve çeşitli sonuç ve önerilere varmayı amaçlayan betimsel birçalışmadır. Bu amaçla yapılan konu taraması sonucunda YouTubeüzerinden yayınlanan ve online piyano eğitimini en iyi temsil ettiğidüşünülen iki video kanalı seçilmiştir. Seçilen Hoffman Academy vePiano Video Lessons video paylaşım kanallarında yer alan toplam 302online piyano dersi, kapsam ve içerik analizleri yapılaraktablolaştırılmıştır.Elde edilen sonuçlara göre; YouTube online piyano derslerinde, internet bağlantısı yoluyla, herhangi bir ücret ödenmeden takipedilebildiği, derslerde yalnızca eğitmenin bulunduğu, hazırlananvideoların genellikle başlangıç seviyesi, orta düzey ve ileri düzey vb.şekilde adlandırıldığı, konuyla ilgili örneklemelerin piyanoda uygulamalıolarak gösterildiği ve çoğunlukla ellerin yakın pozisyondan çekildiğikamera görüntüleriyle aktarıldığı, piyano derslerinin çoğunluklapiyanoya yeni başlayanlara yönelik olduğu, konu anlatımlarında görselmateryallerin sıkça kullanıldığı, derslerde temel teknik çalışmaların,müzik alfabesi, müzik teorisi ve ritim çalışmaları gibi teorik anlatımların,işitme eğitimi, deşifre çalışmaları, doğaçlama ve bestelemeçalışmalarının, eğitmen tarafından piyanoda uygulamalı olarakgösterildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.