KÜÇÜKÇEKMECE LAKE’S BASIN (BATHONEA) BONE OBJEC


KARACA E., KAYA Ö., ÖZKAN H., AYDINGÜN Ş. G.

Arkeoloji ve Sanat, vol.162, no.162, pp.83-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 162 Issue: 162
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Arkeoloji ve Sanat
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.83-90
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Küçükçekmece Lake’s Basin (Bathonea) excavations are carried out since 2009 on the Firuzköy peninsula of Avcılar district. A number of architectural remains, both secular and religious, such as with basilical plans two building complexes, a martyrion, a church, a cistern, roads from antiquity, harbors were uncovered. They are dated to a period starting from the 4th century BC to 13th century AD. In this report objects made of bone, which came from a stratum dated to 9th to 11th centuries AD will be presented. These artefacts dated to the Late Antiquity were produced for everyday use, such as buttons of apparels, handles of knifes, ornamental pieces, kitchen utensils, drug boxes, game stones etc.. Because similar findings were recovered from contemporary excavations, such as those carried out in Yenikapı, it was possible to make analogical comparisons of Bathonea’s findings. Küçükçekmece Lake’s Basin (Bathonea) excavations’ bone objects add additional information about the spread of these types of goods during the above mentioned time period.
Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) kazıları 2009 yılından itibaren Avcılar İlçesi Firuzköy yarımadasındasürdürülmektedir. Kazılarda bazilikal planlı iki büyük yapı kompleksi, sarnıç, antik yollar, limanyapıları gibi kamusal ve dinî yapılar ortaya çıkarılmaktadır. Kazılan alandaki yapılar MÖ 4.- MS 13.yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Bu makalede tanıtılacak olan küçük buluntu grubu kazı açmalarınınMS 9-11. yüzyıllar arasına tarihlenen tabakalarında açığa çıkarılan kemik nesnelerdir. Nesnelerbazen bir elbise düğmesi bazen de bir bıçak sapı gibi günlük hayatta çok geniş alanlarda kullanılanişlenmiş parçalardan oluşmaktadır. Geç Antik Dönem’e tarihlenen kemik eserler, süs eşyası, giyimkuşam aksesuarı, mutfak gereci, tıp aleti, ilaç kutusu ve oyun taşı gibi gruplanabilmektedir. Eserlerinbenzerleri başta Yenikapı kazıları olmak üzere birçok çağdaş dönem kazılarında bulunduğundanBathonea (?) kazıları kemik eserlerinin analojik karşılaştırılması yapılabilmiştir. Küçükçekmece GölHavzası (Bathonea) kazıları kemik eserleri, benzer üretimlerin dağılım ve yayılımlarına ait yeni bir bölgeolarak katkı sunmaktadır.