Systematic Review of Theses/Dissertations on Teaching Reading Skills to Students with Disabilities


Creative Commons License

GÜLBOY E., RAKAP S.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.37, no.1, pp.88-117, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33308/26674874.2023371475
  • Journal Name: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.88-117
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Teaching reading skills to student with disabilities is a major task and constitutes a significant research area among academic interventions in special education. The purpose of this study is to examine these s/dissertation studies in national literature that employed a single-case research (SCR) design to investigate impact of intervention practices on reading skills of students with disabilities. This study is a systematic review research. Studies were examined by their descriptive features, WWC design standards and publication ratio. A total of 33 theses met the inclusion criteria. Descriptiv e findings showed reading comprehension and fluency were among the most frequently studied skills with students with learning and intellectual disabilities. Design standard findings showed one thesis met design standards without reservation, 20 met design standards with reservation, and 12 did not meet design standards. Findings also revealed 37% of theses/dissertations turned into a journal publication. Findings were discussed based on relevant literature and suggestions for further research were presented.
Okuma becerilerinin öğretimi, özel gereksinimleri olan öğrencilerin eğitiminde önemli bir yere sahiptir ve özel eğitim alanında yapılan akademik müdahaleler arasında geniş bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, özel gereksinimleri olan öğrencilere okuma becerilerini kazandırmayı amaçlayan ulusal alanyazındaki tek-denekli araştırma desenleri kullanılarak yürütülmüş lisansüstü tezleri betimsel özellikleri ve What Works Clearinghouse tarafından tek-denekli araştırma desenleri için geliştirilmiş desen standartları açısından incelemektir. Bu çalışma bir sistematik derleme araştırmasıdır. Çalışmaya dahil etme ölçütlerini karşılayan 22’si yüksek lisans ve 11’i doktora tezi olmak üzere toplam 33 tez dahil edilmiştir. Betimsel analiz bulguları, tezlerde sıklıkla öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği olan öğrencilerle okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerinin çalışıldığını göstermektedir. Desen standartlarına ilişkin bulgular ise tezlerin sadece birinin desen standartlarını karşıladığını, 20 tezin desen standartlarını koşullu karşıladığını ve 12 tezin ise desen standartlarını karşılamadığını göstermektedir. Bulgular ayrıca, tezlerin %37’sinin ulusal ya da uluslararası bir yayına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Bulgular, ilgili alanyazın bağlamında tartışılmış ve ileri araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.