KILIÇLI CAVE (KASTAMONU) AND ITS IMPORTANCE FOR TOURISM


ZEYBEK H. İ., AYLAR F., DİNÇER H.

International journal of geography and geography education (Online), vol.24, no.40, pp.363-381, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Kastamonu has a lot of caves because of its landscape related to the climatic and tectonic features as the land has a feature called lithological. The most popular caves within the province of the city are Ilgarini and the Mantar caves in Pınarbaşı, the Sarpunalınca and the Sisli-Gizemli caves in Devrekani, the Kuyluç Cave in Şenpazar and the Kılıçlı Cave in Cide where the study was carried on. The mentioned caves have a great tourism potential and they should be taken into consideration. The Kılıçlı Cave is located in Meydan district of Çamdibi village in Cide, a town in Kastamonu in the west part of the Black Sea Region. The cave was situated in the area called Evliyaharman Kayalığı in Meydan district and the distance of the cave to the city center of Cide is 26 km. The height of the cave is measured as 280 m. The Kılıçlı Cave was occurred in above Jura- below Cretaceous old limestones as lithological. The cave consists of three main galleries with different dimensions and separated by faults with significant slopes. The mentioned galleries contain many lakes in them. The length of the cave is about 300 m. and there are some shapes in the cave such as cave roses, columns, stalactites and stalagmites. It has a micro-climate features related to its occurrence. The Kılıçlı Cave has a semi active feature related to hydrological feature. The Kılıçlı Cave has a tourism potential with its lakes and the dripstones. There should built some roads for the tourists to reach the cave easily and some tracks and climbing paths should be opened in the environment of the cave to make it well- known. Besides these, the nature should not be damaged and be in accordance with the environment while the facilities are brought there.
Kastamonu, başta il arazisinin litolojik özellikleri olmak üzere, tektonik ve klimatik özelliklerinin uygun olması sebebiyle çok sayıda mağaraya sahip bulunmaktadır. Pınarbaşı ilçesindeki Ilgarini ve Mantar mağaraları, Devrekani ilçesindeki Sarpunalınca ve Sisli-Gizemli mağaraları, Şenpazar ilçesindeki Kuyluç Mağarası ve çalışmaya konu olan Cide ilçesi Kılıçlı Mağarası ildeki mağaraların başlıcalarıdır. Söz konusu mağaralar, önemli turizm potansiyeline sahip olup, değerlendirilmeyi beklemektedirler. Kılıçlı Mağarası, Batı Karadeniz Bölümü’nde Kastamonu ili Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünün Meydan mahallesi sınırları içerisindedir. Meydan mahallesinde Evliyaharman Kayalığı mevkiinde yer alan mağaranın Cide ilçe merkezine uzaklığı 26 km’dir. Mağara ağzının deniz seviyesinden yüksekliği 280 m olarak ölçülmüştür. Kılıçlı Mağarası litolojik olarak Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Mağara farklı boyutlarda ve birbirinden belirgin eğim kırıklığı ile ayrılan üç ana galeriden oluşmaktadır. Söz konusu salonlarda çok sayıda göl yer alır. Toplam uzunluğu yaklaşık 300 m olan mağara içinde sarkıt, dikit, sütun, mağara gülleri gibi şekiller yer almaktadır. Mağara, sahip olduğu özellikleriyle çevresine göre bir mikroklima alanı özelliği gösterir. Kılıçlı Mağarası hidrolojik bakımdan da yarı aktif bir mağara özelliği gösterir. Kılıçlı Mağarası başta damlataşları ve gölleri olmak üzere başlı başına önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Mağaranın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için herhangi bir önlem alınmamıştır. Tırmanma, aydınlatma ve yürüyüş yolları başta olmak üzere yöreye gelen turistlerin mağarayı rahatlıkla gezebilecekleri eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Mağarayı turizme kazandıracak tüm müdahalelerin doğal çevreyle uyumlu ve mağarada tahribata yol açmayacak şekilde planlanması gerekir.