Condition Factor, Length-Weight and Length-Length Relationships of Capoeta banarescui living in Kurtuluş Stream (Perşembe-Ordu)


Creative Commons License

BOSTANCI D., YEDİER S., POLAT N.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.79-87, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the condition factor, length-length and length-weight relationships of Capoeta banarescui individuals living in Kurtuluş Stream (Perşembe-Ordu) were investigated. In this scope, 60 C. banarescui individuals were sampled from Kurtuluş Stream by using an electroshocker. It was determined that the mean standard, fork and total lengths of the fish samples were 11.097±0.475 cm, 12.082±0.477 cm and 13.075±0.494 cm, respectively, and their average weight was 33.08±3.69 g. The length-weight relationship was calculated as W=0.0082TL3.1294 (R2=0.99). As a result of our analyzes, it was determined that the C. banarescui in Kurtuluş Stream showed a positive allometric growth. In our study, it was determined that the 95% confidence interval of the b value in the length-weight relationship equation was 3.1187-3.1362. Relationship equations between total, fork and standard lengths were calculated as TL=1.0334FL+0.5895 (R2=0.99), TL=1.036SL+1.5793 (R2=0.99), and FL=1.0034SL+0.9475 (R2=0.99. It was determined that the condition factor values of C. banarescui ranged between 0.9298-1.3767 and the average condition factor was 1.1364±0.0132. There is no previous study on the population of C. banarescui living in Kurtuluş Stream. In this study, the condition factor, length-weight and length-length relationships of C. banarescui in this habitat were reported for the first time.
Bu çalışmada, Kurtuluş Deresi (Perşembe-Ordu)’nde yaşayan Capoeta banarescui bireylerinin kondisyon faktörü, boy-boy ve boy-ağırlık ilişkileri incelenmiştir. Bu kapsamda Kurtuluş Deresi’nden elektroşoker yardımıyla 60 adet C. banarescui bireyi örneklenmiştir. Balık örneklerinin ortalama standart, çatal ve total boyları sırasıyla 11,097±0,475 cm, 12,082±0,477 cm ve 13,075±0,494 cm, ortalama ağırlıkları ise 33,08±3,69 g olduğu belirlenmiştir. Boy-ağırlık ilişki denklemi W=0,0082TB3,1294 (R2=0,99) olarak hesaplanmıştır. Analizlerimiz sonucunda Kurtuluş Deresi’ndeki C. banarescui türünün pozitif allometrik bir büyüme gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmamızda boy-ağırlık ilişki denklemindeki b değerinin %95 güven aralığının 3,1187-3,1362 olduğu belirlenmiştir. Total, çatal ve standart boylar arasında ilişki denklemleri TB=1,0334ÇB+0,5895 (R2=0,99), TB=1,036SB+1,5793 (R2=0,99), ve ÇB=1,0034SB+0,9475 (R2=0,99) olarak hesaplanmıştır. C. banarescui türünün kondisyon faktörü değerlerinin 0,9298-1,3767 aralığında değiştiği ve ortalama kondisyon faktörünün ise 1,1364±0,0132 olduğu belirlenmiştir. C. banarescui türünün Kurtuluş Deresi’nde yaşayan popülasyonu üzerine daha önce yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada C. banarescui türünün bu habitattaki kondisyon faktörü, boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri ilk defa rapor edilmiştir.