Investigation of the Electrochemical Behavior of Mefenamic Acid


COŞKUN E., KIRKINCI YILMAZ S., AÇAR SELÇUKİ N.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.35, no.2, pp.62-72, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Mefenamic acid (MEF) a non steroid antiinflammatory drug (NSAID), is a member of fenamate group which is used for analgesic, antipyretic and antiinflammatory effects. Besides the use of pain including menstrual pain, it is also used to relieve the symptoms of osteoarthiritis, rheumatoid arthiridis and sports injuries. MEF attract attentions due to the studies on usage of MEF for Alzheimer disease and glioma and it has wide range of use. In this study, the voltammetric behaviour of MEF was investigated on hanging drop mercury electrode by using square wave voltammetry (SWV) and cyclic voltammetry (CV) methods in B-R buffer solutions which were between pH 2.5 and 12.0. Two catodic peaks (-0.472 V and -1.120 V) were observed in SWV and CV measurements. Reduction reaction of MEF was researched by investigating the impact of pH, scan rate and frequency on peak current and peak potential. Density functional theory calculation shave revealed that there action occurs spontaneously.
Mefenamik asit (MEF) Nonsteroid Anti İnflammatuvar İlaçlardan (NSAİ), fenamik asit grubunun bir üyesi olup analjezik, antipiretik ve antiinflammatuvar bir ilaçtır. Genellikle adet döngüsü ağrılarını gidermek amaçlı kullanılmasının yanı sıra osteoartrit, romatizmal artrit ve spor yaralanmalarında da ağrıyı azaltmak için kullanılabilmektedir. MEF’in Alzheimer hastalığı ve beyin tümörü tedavisinde de kullanılabileceği üzerine yapılan çalışmalar sonucunda dikkatleri üzerine çekmiştir ve oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada MEF’in B-R tamponunda pH 2,5-12,0 aralığında, asılı cıva damla elektrodundaki voltametrik davranışları kare dalga voltametrisi (SWV) ve dönüşümlü voltametri (CV)yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. SWV ve CV çalışmalarında MEF için iki katodik pik (-0,472 V ve -1,220 V) gözlenmiştir. Elde edilen pik akımı ve pik potansiyeli üzerine pH, tarama hızı ve frekans etkisi incelenerek asılı cıva damla elektrodu üzerinde meydana gelen indirgenme reaksiyonu üzerinde durulmuştur. Yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile yapılan hesapsal çalışmalar da reaksiyonun kendiliğinden oluştuğu gösterilmiştir.