Analysis of the RED (Recurring Esthetic Dental) Proportion in the Esthetic Anterior Direct Composite Resin Restorations


AMINA Y. M., GÜLER E.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.1, pp.65-72, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study was to analyze RED (Recurring Esthetic Dental) proportion of patients who underwent restorative treatment due to anterior teeth esthetic concerns. Material and Methods: 51 patients of 18-30 ages who have not been subjected to orthodontic treatment and trauma and periodontally healthy gums but not satisfied with esthetic aspects due to diastema, composite discoloration, their initial intraoral photographs and teeth impressions were taken. The cast model was treated with wax-up technique according to the ideal RED proportions, and silicone keys were prepared. The composite restoration was completed with silicone key. Second impressions of the teeth and final intraoral photographs were taken. RED proportion analysis was performed on the second cast model and the data were recorded and statistically analyzed. Results: In this study, significant differences were found between the ideal measurements developed by Daniel H Ward and the pre-treatment value of central incisor width (CIW) (P = 0.001), the pre-treatment value of lateral incisor width (LIW) (P <0.001) and the pre-treatment value of canine tooth width (CTW) (P = 0.031). While the similarity ratio between pre-treatment and ideal values for CIW was 74.3%, it increased to 98.9% for the same values after the treatment. LIW was 45.5%, increased to 85.0% , CW was 27.9%, increased to 52.0% for the same values after the treatment. Conclusions: In our study, central incisor width, lateral incisor width, and canine width values have reached the desired level (ideal values).
Amaç: Bu çalışmanın amacı; ön diş estetik kaygı nedeniyle restoratif tedavisi yapılan hastaların RED (Tekrarlanan Dental Estetik)oranları analizini amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Daha önce ortodontik tedavi görmeyen ve travmaya maruz kalmayan periodontalaçıdan sağlıklı dişetlerine sahip olan ve ön dişlerinde diastema, kompozit renklenmesi nedeniyle estetik açıdan memnun olmayan 18-30yaş aralığında, 51 hastadan başlangıç ağız içi fotoğrafları ve dişlerininölçüleri alınmıştır. Alçı model üzerinden ideal RED oranlarına göre“wax-up” tekniği ile silikon anahtarlar hazırlanmıştır. Hazırlanan silikon anahtar ile tamamlanmıştır. İkinci kez dişlerinin ölçüleri ve ağıziçi fotoğrafları alınmıştır. İkinci alçı model üzerinden RED oranı analizi yapılıp veriler kaydedilerek istatistiksel analizleri yapılmıştır. Bulgular: Yapılan araştırmada, Daniel H Ward tarafından geliştirilen idealölçümler ile tedavi öncesi santral diş genişliğinin (SDG) değerleri(P=0,001), tedavi öncesi lateral diş genişliğinin (LDG) değerleri(P<0,001) ve tedavi öncesi kanin diş genişliğinin (KDG) değerleri(P=0,031) arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Dolayısı ile tedavi öncesi alınan SDG, LDG ve KDG değerleri ideal ölçümlerden oldukça farklılık göstermektedir. SDG değerleri için tedavi öncesiölçümler ile ideal değerler arası benzerlik oranı %74,3 iken tedavi sonrası aynı değerler için bu oran %98,9’a yükselmiştir. Bu değerler LDGiçin%45,5 den %85,0’e ,KDG için %27,9’den %52,0’a yükselmiştir.Sonuç: Çalışmamızda yapılan tedavi uygulaması ile santral dişin genişliği, lateral dişin genişliği ve kanin dişin genişliği değerleri istenendüzeye (ideal değerlere) oldukça yaklaşmıştır.