The Determination of wetting depth of soil in irrigation


EKBERLİ İ., GÜLSER C.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.33, no.2, pp.142-148, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Knowing wetting depth of soil is an important factor to determine the irrigation water amount depends on the development of plant root system in vegetation period. In this study, wetting depth of soil in corn grown area was estimated according to active soil layer, irrigation water amount, soil moisture change and field capacity using mathematical approach. In 40, 50, 60, 70, 80 and 90 cm soil layers, “wetting coefficients” and wetting depths for irrigation water amount of 900 m 3 ha -1 were determined as 1.62, 1.43, 1.26, 1.13, 1.02, and 109, 116, 109, 95, 84 cm, respectively. In the same soil layers, “wetting coefficients” and wetting depths for irrigation water amount of 950 m 3 ha -1 were determined as 1.71, 1.51, 1.33, 1.19, 1.07 and 119, 128, 122, 106, 94 cm, respectively. As a result, it was determined that basic factors effecting on wetting depth in irrigation were irrigation water amount and depth of active
Sulama suyu miktarının belirlenmesi için vejetasyon dönemindeki bitki kök sisteminin gelişimine bağlıolarak toprakta ıslanma derinliğinin bilinmesi önemli bir faktördür. Bu çalışmada, mısır yetiştirilenalandaki toprağın ıslanma derinliği, aktif topak katmanı, sulama suyu miktarı, topraktaki nem değişimive tarla kapasitesi değerlerine göre matematiksel yaklaşım kullanılarak hesaplanmıştır. Toprağın 40, 50,60, 70 ve 80 cm’lik aktif toprak katmanlarında, 900 m 3 ha -1 sulama suyu miktarı için sırasıyla “ıslanmakatsayıları’’ 1.62, 1.43, 1.26, 1.13 ve 1.02, ıslanma derinlikleri ise 109, 116, 109, 95 ve 84 cm olarakhesaplanmıştır. Aynı toprak katmanlarında, 950 m 3 ha -1 sulama suyu miktarında ise, sırasıyla “ıslanmakatsayıları’’ 1.71, 1.51, 1.33, 1.19, 1.07, ıslanma derinlikleri ( H ) ise 119, 128, 122, 106 ve 94 cmolarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, sulamada ıslanma derinliğine etki eden temel faktörlerin sulamasuyu miktarı ve aktif kök bölgesi derinliğinin olduğu belirlenmiştir.