Sanatta Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Seramik ve Animasyon


Creative Commons License

Tonza F., Ayvaz Tunç Ö.

IDIL SANAT VE DIL DERGISI, vol.8, no.63, pp.1472-1485, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 63
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.7816/idil-08-63-07
  • Journal Name: IDIL SANAT VE DIL DERGISI
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1472-1485
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Çadasanatta farklı disiplinlerin harmanlanması, yeni yaklaımların gelitirilmesine ve geniletilmesine olanak salamaktadır. Disiplinlerarası bakıaçısıyla günümüzün sanat anlayıının sınırları ama çabası, seramik alanında da kendini göstermektedir. Plastik ve görsel sanatlara dair oluturulması düünülen yeni bir perspektif, seramik sanatı ile animasyonun temel prensiplerinin birletirilmesi yönünde yaklaımları ortaya koymayı planlamaktadır. Görsel sanatlar alanında yer alan animasyonun, seramik malzeme üzerindeki dönüüm süreci, farklı teknik ve uygulamalarla gerçekletirilebilmektedir. Literatür seramik form ve yüzeyin animasyona uygun hale getirilmesi üzerine  uygulamaların incelenmesi, bu çalışmanın ana yapısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda dönme eylemi ve animasyon tekniği arasındaki ilişki seramik şekillendirme yöntemlerinden biri olan çömlekçi çarkı ile ilişkilendirilerek, iki farklı disiplinin biraradalığını, deneysel yaklaşıma olanak tanıyan boyutları göz önünde bulundurulmutur. Bu yaklaımla ortaya çıkan çalımalar üslup ve biçim yönünden incelenmi, tarihsel süreç içerisinde gelenekselden, çağdaş formlara kullanılan teknik ve yöntem bu çalışmada öne çıkarılmıştır. iki farklı disiplinin biraradalıını, deneysel yaklaıma olanak tanıyan boyutları göz önünde bulundurulmutur. Bu yaklaımla ortaya çıkan çalımalar üslup ve biçim yönünden incelenmi, tarihsel süreç

içerisinde gelenekselden, çadaformlara kullanılan teknik ve yöntem bu çalımada öne çıkarılmıtır. Anahtar Kelimeler: disiplinlerarası sanat, seramik, animasyon, çömlekçi tornası