Difficulties and Their Reasons in Learning Biology Concepts in Primary School Students


GÜNEŞ M. H., GÜNEŞ T.

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.6, no.2, pp.169-175, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was done in order to determine the primary school students difficulties and their reasons in learning biology concepts presented in science curriculum in Turkey. 23 topics were compiled from the published syllabuses of Ministry of National Education and commonly used science textbooks.This topic headings were presented to 476 (256 7th grade and 220 8th grade) students to determine their difficulties in learning of biology concepts. İt has been observed that students have a difficulties in the topics of cell division,animal and plant tissues, regulatory and control systems, living organisms and ATP energy and genetics. The reasens of learning difficulties were established as absence of experiment, uninterested, learning by heart.
Bu çalışma İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi müfredatındaki biyoloji konuları ile ilgili anlama zorlukları ve nedenlerini belirleme amacıyla yapılmıştır. Fen bilgisi kitaplarında yer alan biyoloji konuları 23 başlık altında toplanmış ve bu konuların anlaşılma zorlukları ve nedenleri 476 ilköğretim (256 7. sınıf ve 220 8. sınıf) öğrencisine anket olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin anlama güçlüğü çektiği konular hücre Bölünmesi, hayvansal ve bitkisel dokular, düzenleyici ve denetleyici sistemler, canlılık olayları ve ATP enerjisi ve genetik ile ilgili konular olarak saptanmıştır. Öğrenciler zorlanma nedenleri olarak deney yapılmaması, konulara ilgi duymama ve konuların ezbere dayalı oması şeklinde belirtmişlerdir.