ACCORDING TO CODE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LIABILITY OF EMPLOYER TO PROTECT WORKER IN THE GENERAL SERVICES CONTRACT


TİFTİK M., ADIGÜZEL A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.0, no.1, pp.319-356, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.319-356
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Turkish Code of Obligation defines the scope of the worker’s regardless liability of the employer’s as the protection of worker’s personality, the protection of worker’s harassment, the protection of worker’s against the dangers that arising from the works and workplace. The article 417 of the Turkish Code of Obligation examines the issue that brings to the fore the rights of human life and health, aims to prevent dangers instead of the other expenses. It is possible to see the same perspective in the Code of Occupational Health and Safety. Turkish Code of Obligation includes a general article regarding the occupational health and safety of worker. The Code of Occupational Health and Safety arranges the things which the employer must to do to fulfill that obligation in detail. The Code of Occupational Health and Safety contains the workers, apprentices and trainees, civil servants, contracted personnel and other public officials who work under the Code of Maritime Labour Law, Press Labour Law and Turkish Code of Obligation. The Code of Occupational Health and Safety is the first law in order to ensure occupational health and safety. Dealing widely of people who will benefit from the code and responsibles is considered as a step for the solution of problems about the occupational health and safety. Truly, the searching for solution by the preventing firstly not only to troubleshooting damages is an approach that the value to people and their personal integrity
Türk Borçlar Kanunu (TBK), işverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamını işçinin kişiliğinin korunması, işçinin tacize karşı korunması ve işçinin çalıştığı işyeri ve yaptığı işten kaynaklanan tehlikelere karşı korunması şeklinde belirlemiştir. TBK'nın konuyla ilgili m. 417 hükmü, insanın yaşam ve sağlık hakkını ön plana çıkaran, zararı gidermekten öte önlemeyi hedefleyen bir tarzda meseleyi ele almıştır. Aynı bakış açısını İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda (İSGK) da görmek mümkündür. TBK, işçinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin genel bir hüküm koymuştur; İSGK ise, işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirme adına yapması gerekenlerin neler olduğunu ayrıntılı olarak düzenlemiştir. İSGK Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında çalışan işçileri, çırak ve stajyerleri, memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlilerini içine almaktadır.İSGK, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çıkarılmış ilk kanundur.Bu Kanun'dan yararlanacak olanların ve sorumluluk yüklenenlerin çok geniş ele alınması, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümünde doğru bir adım olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten, sorunu sadece hasar giderme yoluyla değil de daha da öncelikli olarak önleme yoluyla çözme arayışı, insana ve onun kişisel bütünlüğüne atfedilen değeri gösteren bir yaklaşımdır