Classification of the Properties According To Turkish Accounting Standarts and Accounting of Investment Properties in Scope of Tms-40


YILMAZ E.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.270-289, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.270-289
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

İşletmenin elinde bulunan gayrimenkuller kullanım amaçlarına göre farklıstandartlara tabi bulunmaktadır. İşletmenin kira geliri ve/veya değer artış kazancıedinmek amacıyla elde tuttuğu gayrimenkuller nakit üretmesi ve değer artışı sağlamasıyönünden diğerlerinden ayrılmaktadır ve farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Bu çalışmanın amacı, gayrimenkulleri TMS açısından sınıflandırmak ve yatırım amaçlıgayrimenkullerin TMS-40 standardı kapsamında muhasebeleştirmesini göstermektir.Çalışmada, TMS-40 açıklanmış ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin standarda uygunolarak muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnek uygulamalara yer verilmiştir.
İşletmenin elinde bulunan gayrimenkuller kullanım amaçlarına göre farklı standartlara tabi bulunmaktadır. İşletmenin kira geliri ve/veya değer artış kazancı edinmek amacıyla elde tuttuğu gayrimenkuller nakit üretmesi ve değer artışı sağlaması yönünden diğerlerinden ayrılmaktadır ve farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, gayrimenkulleri TMS açısından sınıflandırmak ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin TMS-40 standardı kapsamında muhasebeleştirmesini göstermektir. Çalışmada, TMS-40 açıklanmış ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin standarda uygun olarak muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnek uygulamalara yer verilmiştir.