RUSSIAN EXISTENCE IN SİNOPE IN THE 19TH CENTURY


Creative Commons License

Tan H.

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.15, no.31, pp.189-218, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 31
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18220/kid.1017411
  • Journal Name: Karadeniz İncelemeleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.189-218
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

With the opening of Black Sea to the international trade, the ships sailing in the Black Sea have increased the importance of cities located on the South Black Sea coast. Sinope, one of these cities and an important city with its sheltering harbor since ancient times, has also taken advantage of these increasing commercial activities and was in the spotlight of foreign countries. Russia, one of these foreign countries, had continued its existence there until the First World War by assigning a consul to Sinope after the Treaty of Küçük Kaynarca. The Russian consuls in the city sometimes established good relations with the Ottoman governers within the framework of their activities there, and sometimes did not hesitate to interfere in the internal affairs of the state. The Russian, trying to dominate over the Ottoman subjects Greeks living in this city, have existed in Sinop for many years. This study aims to examine the reasons for the Russian existence in Sinope and their activities there throughout the 19th century.
Karadeniz’in uluslararası ticarete açılması ile birlikte Karadeniz’de seyrüsefer yapan gemiler, Güney Karadeniz sahilinde yer alan şehirlerin önemini arttırmıştır. Bu kentlerden birisi olan ve çok eski zamanlardan itibaren korunaklı yapıdaki limanıyla önemli bir yer olan Sinop da bu artan ticari faaliyetlerden faydalanmış, ecnebi devletlerin yoğun ilgilerine mazhar olmuştur. Bu devletlerden birisi olan Rusya, Küçük Kaynarca Antlaşması’nın ardından Sinop’a bir konsolos atayarak I. Dünya Savaşı yıllarına kadar buradaki varlığını sürdürmüştür. Şehirdeki Rus konsolosları, buradaki faaliyetleri çerçevesinde kimi zaman Osmanlı idarecileri ile iyi ilişkiler kurmuş, kimi zaman da devletin iç işlerine müdahale etmekten çekinmemişlerdir. Şehirde yaşayan Osmanlı tebaası Rumlar üzerinde de hakimiyet kurmaya çalışan Ruslar, uzun yıllar boyunca Sinop’ta varlık göstermişlerdir. Bu çalışma, XIX. yüzyıl boyunca Rusların Sinop’taki varlık nedenlerini ve faaliyetlerini incelemeyi amaçlamaktadır.